ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΜΟΝ» 2018-2019

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 θα χορηγηθούν τρεις υποτροφίες διάρκειας 3-5 χρόνων, ανάλογα με τα έτη φοίτησης, ύψους 1,000 ευρώ η κάθε μια.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε αποφοίτους «Ελληνορθόδοξων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης», των οποίων ο ένας ή και οι δύο γονείς κατάγονται από την πόλη της Κερύνειας.

Οι απόφοιτοι της Σχολικής Χρονιάς 2017-2018, οι οποίοι πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια,  μπορούν να προστρέξουν  στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερύνειας, www.kyreniamunicipality.com, όπου θα αναρτηθεί, αρχές Απριλίου  2019, η αίτηση (με τις οδηγίες της), για εξασφάλιση υποτροφίας. Αυτή την χρονιά μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άρρενες απόφοιτοι  του 2016-2017, που δεν έχουν ακόμα αιτηθεί υποτροφίας, συμπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και είναι ήδη πρωτοετείς φοιτητές σε Ανώτατη Σχολή.

Παρακαλούνται, στη συνέχεια, είτε να αποστείλουν ταχυδρομικά στη Σχολική Εφορεία Κερύνειας, φ/δι Δημαρχείου Κερύνειας,  διεύθυνση Λεωφ. Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία, είτε να παραδώσουν προσωπικά, την αίτηση στο Δημαρχείο Κερύνειας,  το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 13 Μαΐου  2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλ. 99592738, 99544167,  99432937. Η Σχολική Εφορεία επιφυλάσσει το δικαίωμά της να ζητήσει παραπέρα διευκρινίσεις για τους αιτητές.».

Με τη βεβαιότητα  ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στην παράκλησή μας, σας ευχαριστούμε θερμά.

 

Δρ Γιαννάκης Κουμίδης
Πρόεδρος Σχολικής Εφορείας Κερύνειας