Ψήφισμα 1953 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για ανανέωση της θητείας της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

«Το Συμβούλιο Ασφαλείας,

Χαιρετίζοντας τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2010 (S/2010/605) αναφορικά με τις επιχειρήσεις της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2010 (S/2010/603) για την αποστολή καλών υπηρεσιών του στην Κύπρο,

Σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνεί ότι δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στο νησί η παρουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι απαραίτητη πέραν της 15ης Δεκεμβρίου 2010,

Απηχώντας τη σταθερή πεποίθηση του Γενικού Γραμματέα ότι την ευθύνη για την εξεύρεση λύσης φέρουν πρώτα και κύρια οι ίδιοι οι Κύπριοι και επαναβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών να υποβοηθήσουν τα μέρη να οδηγήσουν τη διένεξη στην Κύπρο και τη διαίρεση του νησιού σε μια συνολική και μόνιμη διευθέτηση,

Χαιρετίζοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα στις συνολικές διαπραγματεύσεις καθώς και τις κοινές δηλώσεις των ηγετών, περιλαμβανομένων αυτών της 23 Μαΐου και της 1ης Ιουλίου 2008,

Εκφράζοντας ανησυχία για τον αργό ρυθμό προόδου τους τελευταίους μήνες, τονίζοντας ότι το status quo δεν μπορεί να συνεχιστεί και ότι τώρα υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία για επίτευξη ουσιαστικής προόδου σύντομα και ενθαρρύνοντας έντονα τους ηγέτες να αυξήσουν τη δυναμική στις διαπραγματεύσεις για να διασφαλίσουν την πλήρη αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας για επίτευξη διαρκούς, συνολικής και δίκαιης διευθέτησης στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας,

Τονίζοντας τη σημασία που προσδίδει η διεθνής κοινότητα στην πλήρη, ευέλικτη και εποικοδομητική εμπλοκή όλων των πλευρών στις διαπραγματεύσεις, απηχώντας την άποψη του Γενικού Γραμματέα ότι η λύση είναι εφικτή, και προσβλέποντας σε ουσιαστική πρόοδο στο εγγύς μέλλον με βάση την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα,

Χαιρετίζοντας τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα να δώσει ώθηση στην πρόοδο κατά τη συνάντησή του με τους δύο ηγέτες στις 18 Νοεμβρίου 2010, την πρόθεσή του να συναντηθεί με τους δύο ηγέτες τον Ιανουάριο του 2011 και σημειώνοντας την πρόθεσή του να καταθέσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Φεβρουάριο του 2011 ενημερωμένη εκτίμηση της κατάστασης της διαδικασίας,

Χαιρετίζοντας επίσης την εφαρμογή κάποιων από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που ανακοινώθηκαν από τους ηγέτες και καλώντας για μια ανανεωμένη προσπάθεια για εφαρμογή των υπόλοιπων μέτρων και για συμφωνία και εφαρμογή περαιτέρω μέτρων για οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων,

Επαναβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεχούς διέλευσης των Κυπρίων από την πράσινη γραμμή, χαιρετίζοντας τη διάνοιξη του σημείου διέλευσης Λιμνίτη/Yesilirmak τον Οκτώβριο του 2010 και ενθαρρύνοντας τη διάνοιξη με αμοιβαία συμφωνία και άλλων σημείων διέλευσης,

Πεπεισμένο για τα πολλά σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν για όλους τους Κυπρίους από μια συνολική και μόνιμη διευθέτηση του Κυπριακού, παροτρύνοντας τις δυο πλευρές και τους ηγέτες τους να καλλιεργήσουν μια θετική ρητορική και ενθαρρύνοντάς τους σαφώς να εξηγήσουν τα οφέλη από τη διευθέτηση, όπως και την ανάγκη αυξημένης ευελιξίας και συμβιβασμού ώστε να τη διασφαλίσουν, και στις δύο κοινότητες πολύ πριν από οποιαδήποτε τελικά δημοψηφίσματα,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπονόμευση της αξιοπιστίας των Ηνωμένων Εθνών υπονομεύει την ίδια την ειρηνευτική διαδικασία,

Επισημαίνοντας τον υποστηρικτικό ρόλο που θα συνεχίσει να διαδραματίζει η διεθνής κοινότητα βοηθώντας τον Ελληνοκύπριο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να αξιοποιήσουν πλήρως την παρούσα ευκαιρία,

Σημειώνοντας την εκτίμηση του Γενικού Γραμματέα ότι η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια στο νησί και κατά μήκος της πράσινης γραμμής παραμένει σταθερή και προτρέποντας όλες τις πλευρές να αποφύγουν οποιεσδήποτε ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση της έντασης, να υπονομεύσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής ή να βλάψουν την καλή θέληση στο νησί,

Υπενθυμίζοντας τη σταθερή πεποίθηση του Γενικού Γραμματέα ότι η κατάσταση στην ουδέτερη ζώνη θα είχε βελτιωθεί εάν και οι δύο πλευρές αποδέχονταν το μνημόνιο του 1989 που χρησιμοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη,

Χαιρετίζοντας την πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά τις δραστηριότητες αποναρκοθέτησης, προσβλέποντας στην εκκαθάριση των υπόλοιπων ναρκοπεδίων και προτρέποντας για συμφωνία για παράταση των εργασιών αποναρκοθέτησης στις υπόλοιπες περιοχές,

Χαιρετίζοντας επίσης την πρόοδο και τη συνέχιση των σημαντικών δραστηριοτήτων της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους και εκφράζοντας την ελπίδα ότι η διαδικασία αυτή θα προωθήσει τη συμφιλίωση μεταξύ των κοινοτήτων,

Συμφωνώντας πως η ενεργός συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών είναι ουσιώδης για την πολιτική διαδικασία και μπορεί να συμβάλει ώστε οποιαδήποτε μελλοντική λύση να είναι διαρκής, χαιρετίζοντας όλες τις προσπάθειες για την προώθηση δικοινοτικών επαφών και εκδηλώσεων περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και αυτών από πλευράς των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών στο νησί, και προτρέποντας τις δύο πλευρές να προωθήσουν την ενεργό εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών και την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ οικονομικών και εμπορικών φορέων και να απομακρύνουν όλα τα εμπόδια για τέτοιες επαφές,

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη όπως το Συμβούλιο προωθήσει μία σθεναρή στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη ειρηνευτικών δυνάμεων,

Χαιρετίζοντας την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα να παρακολουθεί στενά όλες τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, και σημειώνοντας τη σημασία του σχεδιασμού για παν ενδεχόμενο σε σχέση με τη διευθέτηση, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων συστάσεων, για περαιτέρω προσαρμογές στους όρους εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, τη σύνθεση της Δύναμης και την ουσία των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τις απόψεις των πλευρών,

Χαιρετίζοντας, επίσης, τις συνεχείς προσπάθειες του Αλεξάντερ Ντάουνερ, ως Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα με εντολή να βοηθήσει τα μέρη στη διεξαγωγή συνολικών διαπραγματεύσεων που στοχεύουν στην επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης και τις προσπάθειες της κας Lisa Buttenhein ως Ειδικής Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα,

Απηχώντας την ευγνωμοσύνη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς τις Κυβερνήσεις της Κύπρου και της Ελλάδας για τις εθελοντικές τους εισφορές για χρηματοδότηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και την παράκλησή του για περαιτέρω εθελοντικές εισφορές από άλλες χώρες και οργανισμούς και εκφράζοντας εκτίμηση στα κράτη μέλη που παρέχουν προσωπικό στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ,

Χαιρετίζοντας και ενθαρρύνοντας τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών να ευαισθητοποιήσουν το προσωπικό που συμμετέχει σε ειρηνευτικές αποστολές για την πρόληψη και τον έλεγχο του HIV/AIDS και άλλων μεταδοτικών ασθενειών σε όλες τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις,

 1. Χαιρετίζει τη μέχρι τώρα επιτευχθείσα πρόοδο στις συνολικές διαπραγματεύσεις και την προοπτική που αυτή έχει δημιουργήσει για περαιτέρω πρόοδο στο εγγύς μέλλον προς την κατεύθυνση μιας συνολικής και διαρκούς διευθέτησης.
 2. Σημειώνει τις συστάσεις της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα (S/2010/603) και καλεί τους ηγέτες:

  α) Να εντατικοποιήσουν τη δυναμική των διαπραγματεύσεων και να εμπλακούν στη διαδικασία με εποικοδομητικό και ανοικτό τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός πρακτικού σχεδίου για υπερπήδηση των κύριων εναπομεινάντων σημείων διαφωνίας προετοιμαζόμενοι για τη συνάντησή τους με το Γενικό Γραμματέα τον Ιανουάριο 2011.

  β) Να βελτιώσουν τη δημόσια ατμόσφαιρα στην οποία προχωρούν οι διαπραγματεύσεις, μεταξύ άλλων εστιάζοντας τα δημόσια μηνύματα στις συγκλίσεις και τον τρόπο που θα προχωρήσουν και στέλνοντας πιο εποικοδομητικά και εναρμονισμένα μηνύματα.

  γ) Να αυξήσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία όπως αρμόζει.

 1. Προτρέπει για την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και προσβλέπει σε συμφωνία και εφαρμογή περαιτέρω τέτοιων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της διάνοιξης και άλλων σημείων διέλευσης.
 2. Επαναβεβαιώνει όλα τα σχετικά ψηφίσματα για την Κύπρο, ιδιαίτερα το Ψήφισμα 1251 (1999) της 29ης Ιουνίου 2009 και μεταγενέστερα ψηφίσματα.
 3. Εκφράζει την πλήρη υποστήριξη του προς την ΟΥΝΦΙΚΥΠ και αποφασίζει να παρατείνει την εντολή της μέχρι τις 15 Ιουνίου 2011.
 4. Καλεί και τις δυο πλευρές να εξακολουθήσουν να διαβουλεύονται με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ με τη μορφή του κατεπείγοντος, και σεβόμενες τους όρους εντολής της Δύναμης, για την οριοθέτηση της ουδέτερης ζώνης και για το μνημόνιο των Ηνωμένων Εθνών του 1989, με στόχο τη γρήγορη επίτευξη συμφωνίας σε εκκρεμή θέματα.
 5. Καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά και τις τουρκικές δυνάμεις να αποκαταστήσουν το στρατιωτικό status quo που υπήρχε στα Στροβίλια πριν από τις 30 Ιουνίου του 2000.
 6. Ζητά από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή αυτού του ψηφίσματος, συμπεριλαμβανομένου σχεδιασμού για παν ενδεχόμενο σχετικά με τη διευθέτηση μέχρι την 1η Ιουνίου 2011 και να ενημερώνει το Συμβούλιο Ασφαλείας για τις εξελίξεις όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 7. Χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την ΟΥΝΦΙΚΥΠ για την εφαρμογή της πολιτικής του Γενικού Γραμματέα για μηδενική ανοχή στη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση και τη διασφάλιση πλήρους συμμόρφωσης του προσωπικού της με τον κώδικα συμπεριφοράς των Ηνωμένων Εθνών, καλεί τον Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες γι΄ αυτό το σκοπό και να κρατά ενήμερο το Συμβούλιο Ασφαλείας, και προτρέπει τις χώρες που διαθέτουν στρατεύματα να προβούν στις κατάλληλες προληπτικές ενέργειες περιλαμβανομένης της ενημερωτικής εκπαίδευσής τους πριν την έναρξη της αποστολής, και να λαμβάνουν πειθαρχικά και άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν την πλήρη ανάληψη ευθυνών σε περιπτώσεις τέτοιας συμπεριφοράς από το προσωπικό τους.
 8. Αποφασίζει να συνεχίσει να παρακολουθεί ενεργά το θέμα».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε ομόφωνα το Ψήφισμα 1475 για την Κύπρο.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε στις, 14 Απριλίου 2003, ομόφωνα το ψήφισμα με αριθμό 1475 (2003), με το οποίο εκφράζει λύπη γιατί λόγω της αρνητικής προσέγγισης του Τουρκοκύπριου ηγέτη δεν κατέστη δυνατό να τεθεί το σχέδιο Ανάν σε ταυτόχρονα δημοψηφίσματα στους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους και δίνει την πλήρη υποστήριξή του στο σχέδιο, το οποίο χαρακτηρίζει προσεκτικά ισοζυγισμένο και μοναδική βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, καλεί το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να συνεχίσει την αποστολή των καλών του υπηρεσιών.

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος 1475 έχει ως ακολούθως:

«Επαναβεβαιώνοντας όλα τα περί Κύπρου ψηφίσματα, και ειδικότερα το ψήφισμα 1250 (1999) 29 Ιουνίου 1999 με στόχο την επίτευξη μιας συνολικής λύσης του Κυπριακού

Επαναλαμβάνοντας το έντονο ενδιαφέρον του για την επίτευξη μιας συνολικής πολιτικής λύσης του Κυπριακού η οποία να λαμβάνει πλήρως υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις συμφωνίες,

Καλωσορίζει την έκθεση του Γενικού Γραμματέα ημερομηνίας 1ης Απριλίου 2003 (S/2003/398) για την αποστολή καλών υπηρεσιών του στην Κύπρο,

 1. Χαιρετίζει την εξαιρετική προσπάθεια που καταβλήθηκε από το Γενικό Γραμματέα και τον Ειδικό Σύμβουλό του και την ομάδα του από το 1999 συμφώνως με την εκτέλεση αποστολής καλών υπηρεσιών του, και στο πλαίσιο του ψηφίσματος 1250 του Συμβουλίου Ασφαλείας,
 2. Χαιρετίζει επιπρόσθετα την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα να παρουσιάσει στα μέρη ένα σχέδιο συνολικής λύσης με στόχο τη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ τους, με τις συνομιλίες που άρχισαν το Δεκέμβριο 1999, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, και, μετά από διαπραγματεύσεις, να αναθεωρήσει το σχέδιο στις 10 Δεκεμβρίου 2002, και 26 Φεβρουαρίου 2003,
 3. Εκφράζει λύπη, όπως περιγράφεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα, λόγω της αρνητικής προσέγγισης του Τουρκοκύπριου ηγέτη, με αποκορύφωμα τη θέση που έλαβε στις συναντήσεις της 10ης και 11ης Μαρτίου 2003 στη Χάγη, που δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας για να τεθεί το σχέδιο σε ταυτόχρονα δημοψηφίσματα, όπως εισηγήθηκε ο Γενικός Γραμματέας, στερώντας έτσι στους Τουρκοκύπριους και Ελληνοκύπριους την ευκαιρία να αποφασίσουν οι ίδιοι για το σχέδιο το οποίο θα επέτρεπε την επανένωση της Κύπρου και ως αποτέλεσμα δεν θα είναι δυνατή η επίτευξη συνολικής λύσης πριν από τις 16 Απριλίου 2003,
 4. Δίδει την πλήρη υποστήριξή του στο προσεκτικά ισοζυγισμένο σχέδιο του Γενικού Γραμματέα της 26ης Φεβρουαρίου 2003, ως μία μοναδική βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, και καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να διαπραγματευτούν στο πλαίσιο των καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα, χρησιμοποιώντας το σχέδιο για να φθάσουν σε συνολική διευθέτηση, όπως τίθεται στις παραγράφους 144-151, της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα,
 5. Τονίζει την πλήρη υποστήριξή του στην αποστολή καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα όπως του ανατέθηκε με το ψήφισμα 1250 και ζητά από το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να διαθέτει τις καλές του υπηρεσίες για την Κύπρο, όπως περιγράφονται στην έκθεσή του,
 6. Αποφασίζει να παραμείνει ενεργά αναμεμιγμένο».

Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις 29 Ιουνίου 1999

Tο Συμβούλιο Aσφαλείας,

Χαιρετίζοντας την έκθεση του Γενικού Γραμματέα για την ειρηνευτική επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο της 8ης Ιουνίου 1999 (S/1999/657 και Παράρτημα 1),

Σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση της Κύπρου έχει συμφωνήσει ότι εν όψει των συνθηκών που επικρατούν στη νήσο είναι απαραίτητο να παραμείνει η Δύναμη στην Κύπρο πέραν της 30ής Ιουνίου 1999,

Επαναβεβαιώνοντας όλα τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Κύπρο, ιδιαίτερα τα ψηφίσματα 1217(1998) ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 1998 και 1218(1998) ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 1998,

Καλώντας και πάλι όλα τα κράτη να σέβονται την κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ζητώντας από αυτά, όπως και από τα ενδιαφερόμενα μέρη, να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να παραβλάψει την κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητά της, όπως και από οποιαδήποτε απόπειρα για διχοτόμηση του νησιού ή ένωσή του με οποιαδήποτε άλλη χώρα,

Σημειώνοντας ότι η κατάσταση κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός είναι ουσιαστικά σταθερή εκφράζοντας, όμως, την έντονη ανησυχία του για την αυξανόμενη τακτική και των δύο πλευρών να εμπλέκονται σε προκλητική συμπεριφορά στις γραμμές κατάπαυσης του πυρός που αυξάνει το ενδεχόμενο πιο σοβαρών επεισοδίων,

Υπενθυμίζοντας τα μέρη ότι το πακέτο των μέτρων της UNFICYP για μείωση των εντάσεων κατά μήκος των γραμμών κατάπαυσης του πυρός σχεδιάστηκε για να μειώσει επεισόδια και εντάσεις χωρίς να επηρεάζει την ασφάλεια της κάθε πλευράς,

Επαναλαμβάνοντας την ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος για μια συνολική πολιτική λύση,

 1. Αποφασίζει να παρατείνει την εντολή της UNFICYP για περαιτέρω περίοδο που λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 1999.
 2. Υπενθυμίζει και στις δύο πλευρές τις υποχρεώσεις τους να εμποδίσουν κάθε μορφή βίας κατά του προσωπικού της UNFICYP, να συνεργάζονται πλήρως με την UNFICYP και να διασφαλίζουν την πλήρη ελευθερία διακίνησής της.
 3. Καλεί και πάλι τις στρατιωτικές αρχές και στις δύο πλευρές να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια, περιλαμβανομένων προκλητικών ενεργειών πλησίον της ουδέτερης ζώνης, η οποία μπορεί να οξύνει την ένταση.
 4. Ζητά από το Γενικό Γραμματέα και την Ειδικό Αντιπρόσωπό του να συνεχίσουν να εργάζονται εντατικά με τις δύο πλευρές με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας το ταχύτερο για περαιτέρω συγκεκριμένα βήματα που θα μειώσουν την ένταση λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το ψήφισμα 1218(1998) ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 1998.
 5. Καλεί και τις δύο πλευρές να πάρουν μέτρα που θα οικοδομήσουν την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία και θα μειώσουν τις εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβανομένης της εκκαθάρισης των ναρκοπεδίων στην ουδέτερη ζώνη.
 6. Προτρέπει την Ελληνοκυπριακή πλευρά να συμφωνήσει στην εφαρμογή των μέτρων της UNFICYP και ενθαρρύνει την UNFICYP να συνεχίσει τις προσπάθειές της προς τη γρήγορη εφαρμογή του πακέτου και από τις δύο πλευρές.
 7. Επαναλαμβάνει τη σοβαρή ανησυχία του για τα συνεχιζόμενα υπερβολικά επίπεδα στρατιωτικών δυνάμεων και εξοπλισμών στην Κυπριακή Δημοκρατία και για το ρυθμό με τον οποίο διευρύνονται, αναβαθμίζονται και εκσυγχρονίζονται, περιλαμβανομένης της εισαγωγής προηγμένων εξοπλιστικών συστημάτων και από τις δύο πλευρές, καθώς και για την έλλειψη προόδου προς την κατεύθυνση μιας σημαντικής μείωσης στον αριθμό των ξένων στρατευμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία, που απειλούν να αυξήσουν την ένταση τόσο στο νησί όσο και στην περιοχή και να περιπλέξουν τις προσπάθειες για διαπραγμάτευση μιας συνολικής πολιτικής διευθέτησης.
 8. Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να δεσμευτούν σε μείωση των αμυντικών δαπανών και σε μείωση του αριθμού των ξένων στρατευμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία, και σε μια σταδιακή διαδικασία με στόχο τον περιορισμό και στη συνέχεια ουσιαστική μείωση του επιπέδου όλων των στρατευμάτων και των εξοπλισμών στην Κυπριακή Δημοκρατία ως ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση απόσυρσης των μη κυπριακών δυνάμεων, όπως περιγράφεται στη Δέσμη Ιδεών (S/24472, παράρτημα), για να βοηθήσει στην αποκατάσταση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών, τονίζει τη σημασία μιας τελικής αποστρατιωτικοποίησης της Κυπριακής Δημοκρατίας ως στόχου στο πλαίσιο μιας συνολικής διευθέτησης, χαιρετίζει εν προκειμένω οποιαδήποτε βήματα που μπορεί να πάρουν οι δύο πλευρές για μείωση των εξοπλισμών και των στρατευμάτων και ενθαρρύνει το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή.
 9. Καλεί τις δύο πλευρές να απέχουν από την απειλή ή χρήση βίας ως μέσο για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος.
 10. Επαναβεβαιώνει ότι το στάτους κβο είναι απαράδεκτο και ότι οι διαπραγματεύσεις για μια τελική πολιτική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος βρίσκονται σε αδιέξοδο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 11. Επαναβεβαιώνει τη θέση του ότι μια διευθέτηση στο Κυπριακό πρέπει να βασίζεται σε ένα κράτος στην Κύπρο, με μία κυριαρχία και μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, με διασφαλισμένη την ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητά του, και που θα περιλαμβάνει δύο πολιτικά ίσες κοινότητες, όπως προβλέπουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, σε μια δικοινοτική και διζωνική ομοσπονδία και ότι μια τέτοια διευθέτηση πρέπει να αποκλείει την ένωση ολόκληρης ή μέρους της νήσου με οποιαδήποτε άλλη χώρα ή οποιαδήποτε μορφή διχοτόμησης ή απόσχισης.
 12. Χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες της UNFICYP να εφαρμόσει την ανθρωπιστική της αποστολή σε σχέση με τους Ελληνοκύπριους και τους Μαρωνίτες που ζουν στο βόρειο τμήμα του νησιού και τους Τουρκοκύπριους που ζουν στο νότιο τμήμα, όπως αναφέρεται στην Έκθεση του Γενικού Γραμματέα.
 13. Επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και άλλων ενδιαφερομένων για προώθηση της πραγματοποίησης δικοινοτικών εκδηλώσεων ώστε να οικοδομηθεί συνεργασία, εμπιστοσύνη και αμοιβαίος σεβασμός μεταξύ των δύο κοινοτήτων και καλεί την Τουρκοκυπριακή ηγεσία να επαναρχίσει τέτοιες δραστηριότητες.
 14. Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 1999 για την εφαρμογή αυτού του ψηφίσματος.
 15. Αποφασίζει να παρακολουθεί ενεργά το θέμα.

Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις 29 Ιουνίου 1999

Tο Συμβούλιο Aσφαλείας,

Επαναβεβαιώνοντας όλα τα προηγούμενα ψηφίσματα του για την Κύπρο, ιδιαίτερα το ψήφισμα 1218 (1998) στις 22 Δεκεμβρίου 1998,

Επαναλαμβάνοντας τη βαθιά του ανησυχία για την έλλειψη προόδου για την επίτευξη συνολικής, πολιτικής διευθέτησης στην Κύπρο,

Εκφράζοντας εκτίμηση για τη δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του Καναδά, της Γαλλίας της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας,
της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στις 20 Ιουνίου 1999 (S/1999/711,παράρτημα) που καλούν για περιεκτικές διαπραγματεύσεις το φθινόπωρο του 1999 υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα,

 1. Εκφράζει την εκτίμηση του για την έκθεση του Γενικού Γραμματέα στις 22 Ιουνίου 1999 (S/1999/707) για τις καλές του Υπηρεσίες στην Κύπρο,
 2. Tονίζει την πλήρη υποστήριξη του στην αποστολή των καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα όπως έχει αποφασιστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας, και στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και της Ειδικού Αντιπροσώπου του,
 3. Επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη του για την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα κ. Κόφι Ανάν όπως ανακοινώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1998, μέσα στα πλαίσια της αποστολής των καλών του υπηρεσιών με στόχο τη μείωση της έντασης και την προώθηση προόδου για μια δίκαιη και διαρκή διευθέτηση στην Κύπρο,
 4. Σημειώνει ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις μεταξύ της Ειδικής Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο και των δύο πλευρών και προτρέπει τις δύο πλευρές να συμμετέχουν εποικοδομητικά.
 5. Εκφράζει την άποψη ότι και οι δύο πλευρές έχουν εύλογες ανησυχίες που πρέπει να τύχουν χειρισμού μέσω συνολικών διαπραγματεύσεων που να καλύπτουν όλα τα σχετικά θέματα,
 6. Ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, να καλέσει του ηγέτες των δύο πλευρών σε διαπραγματεύσεις το φθινόπωρο του 1999.
 7. Καλεί τους δύο ηγέτες να υποστηρίξουν πλήρως μια συνολική διαπραγμάτευση, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα, και να δεσμευθούν να τηρήσουν τις εξής αρχές:

  • Οχι προϋποθέσεις
  • Όλα τα θέματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
  • Δέσμευση με καλή πίστη ότι θα συνεχίσουν τη διαπραγμάτευση μέχρις ότου βρεθεί λύση
  • Να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και Συνθήκες

 1. Ζητεί από τις δύο πλευρές στην Κύπρο, περιλαμβανομένων των στρατιωτικών αρχών και στις δύο πλευρές, να εργαστούν εποικοδομητικά με το Γενικό Γραμματέα και την Ειδική Αντιπρόσωπο του ώστε να δημιουργηθεί θετικό κλίμα στο νησί το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για διαπραγματεύσεις το φθινόπωρο του 1999.
 2. Καλεί τον Γενικό Γραμματέα να ενημερώνει το Συμβούλιο Ασφαλείας για την πρόοδο προς την εφαρμογή αυτού του ψηφίσματος και να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 1999.
 3. Αποφασίζει να παρακολουθεί ενεργά το θέμα.

Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις 25 Nοεμβρίου 1992

Tο Συμβούλιο Aσφαλείας,

Έχοντας μελετήσει την έκθεση του Γενικού Γραμματέα της 19ης Nοεμβρίου 1992, για την αποστολή του των καλών υπηρεσιών στην Kύπρο (S/24830),

Σημειώνοντας με ικανοποίηση ότι οι δυο ηγέτες συζήτησαν όλα τα θέματα της δέσμης ιδεών με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημεία συμφωνίας, όπως σημειώνεται στην έκθεση,

Xαιρετίζοντας τη συμφωνία των δυο πλευρών να συναντηθούν ξανά με το Γενικό Γραμματέα στις αρχές Mαρτίου 1993, για να ολοκληρώσουν την εργασία πάνω σε μια συμφωνημένη δέσμη ιδεών,

 1. Eπαναβεβαιώνει όλα τα προηγούμενα ψηφίσματα για το Kυπριακό συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 365 (1974), 367 (1975), 541 (1983), 550 (1984) και 774 (1992).
 2. Yιοθετεί την έκθεση του Γενικού Γραμματέα και επιδοκιμάζει τις προσπάθειές του.
 3. Eπαναβεβαιώνει την υιοθέτηση της δέσμης ιδεών συμπεριλαμβανομένων των εδαφικών προσαρμογών, οι οποίες φαίνονται στο Xάρτη που περιέχεται στο παράρτημα της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα της 21ης Aυγούστου 1992 (S/244720, ως τη βάση για επίτευξη συνολικού πλαισίου συμφωνίας.
 4. Eπαναβεβαιώνει περαιτέρω τη θέση του ότι το σημερινό στάτους κβο δεν είναι αποδεκτό, και ότι μια συνολική συμφωνία στη γραμμή της δέσμης ιδεών θα πρέπει να επιτευχθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση.
 5. Σημειώνει ότι με τις πρόσφατες κοινές συναντήσεις δεν επιτεύχθηκε ο επιδιωκόμενος στόχος, ιδιαίτερα διότι ορισμένες θέσεις που υιοθετήθηκαν από την τουρκοκυπριακή πλευρά παρέκκλιναν θεμελιωδώς από τη δέσμη ιδεών.
 6. Kαλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά να υιοθετήσει θέσεις που να συνάδουν με τη δέσμη ιδεών στα θέματα εκείνα που καθορίζει ο Γενικός Γραμματέας στην έκθεσή του, και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να είναι έτοιμα κατά τον επόμενο γύρο των συνομιλιών να πάρουν αποφάσεις που θα οδηγήσουν σύντομα σε συμφωνία.
 7. Aναγνωρίζει ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας το Mάρτιο 1993 θα διευκολύνετο τα μέγιστα από την εφαρμογή από κάθε πλευρά μέτρων για την προώθηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
 8. Προτρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να δεσμευθούν για την εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης:

  (α) ως πρώτο βήμα για την αποχώρηση των μη κυπριακών δυνάμεων, που θεωρείται επιθυμητή στη δέσμη ιδεών, να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των ξένων στρατευμάτων στην Kυπριακή Δημοκρατία και να υπάρξει μείωση στις δαπάνες για την άμυνα της Kυπριακής Δημοκρατίας,

  (β) οι στρατιωτικές αρχές στην κάθε πλευρά να συνεργαστούν με την Eιρηνευτική Δύναμη των Hνωμένων Eθνών, για να επεκταθεί η συμφωνία μη επάνδρωσης του 1989 σε όλες τις περιοχές της νεκρής ζώνης που ελέγχεται από τα Hνωμένα Έθνη, όπου οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά η μια στην άλλη,

  (γ) με σκοπό την εφαρμογή του ψηφίσματος 550 (1984) η περιοχή που σήμερα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Eιρηνευτικής Δύναμης των Hνωμένων Eθνών να επεκταθεί και να συμπεριλάβει τα Bαρώσια,

  (δ) κάθε πλευρά να λάβει ενεργά μέτρα για την προώθηση επαφής μεταξύ ανθρώπων των δυο κοινοτήτων, μειώνοντας τους περιορισμούς στη διακίνηση ατόμων πέραν από τη νεκρή ζώνη,

  (ε) να μειωθούν οι περιορισμοί για τους ξένους επισκέπτες που διασχίζουν τη νεκρή ζώνη,

  (στ) κάθε πλευρά να προτείνει δικοινοτικά σχέδια για πιθανή χρηματοδότηση είτε με δάνεια είτε με δωρεές κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών,

  (ζ) και οι δυο πλευρές να δεσμευθούν για τη διενέργεια απογραφής σε ολόκληρη την Kύπρο υπό την αιγίδα των Hνωμένων Eθνών, και

  (η) και οι δυο πλευρές να συνεργαστούν για να μπορέσουν τα Hνωμένα Έθνη να αναλάβουν, στις σχετικές περιοχές, τη διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας (ι) σε σχέση με την αποκατάσταση ατόμων που θα επηρεαστούν από τις εδαφικές προσαρμογές ως μέρους της συνολικής συμφωνίας, και (ιι) σε σχέση με το πρόγραμμα οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο ως μέρος της συνολικής συμφωνίας θα είναι προς όφελος των ατόμων εκείνων που θα επανεγκατασταθούν στην υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση περιοχή.

 1. Kαλεί το Γενικό Γραμματέα να παρακολουθεί την εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και να ενημερώνει το Συμβούλιο Aσφαλείας όταν αυτό είναι αναγκαίο.
 2. Kαλεί το Γενικό Γραμματέα να διατηρεί προπαρασκευαστικές επαφές, που κατά την κρίση του είναι απαραίτητες πριν από την επανάληψη των κοινών συναντήσεων του Mαρτίου 1993, και να εισηγηθεί στο Συμβούλιο Aσφαλείας αναθεωρήσεις στον τρόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων για να γίνει πιο αποτελεσματικός.
 3. Kαλεί το Γενικό Γραμματέα όπως κατά τη διάρκεια των κοινών συναντήσεων του Mαρτίου 1993 προβαίνει σε εκτίμηση των εξελίξεων πάνω σε τακτική βάση με το Συμβούλιο με στόχο την εξέταση περαιτέρω ενεργειών που πιθανόν να χρειαστεί να αναληφθούν από το Συμβούλιο.
 4. Kαλεί το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει πλήρη έκθεση μετά την ολοκλήρωση των κοινών συναντήσεων που θα επαναληφθούν το Mάρτιο του 1993.

Yιοθετήθηκε κατά την 3140η συνεδρία

Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις 10 Aπριλίου 1992

Tο Συμβούλιο Aσφαλείας,

Έχοντας μελετήσει την έκθεση του Γενικού Γραμματέα της 3ης Aπριλίου 1992 για την αποστολή καλών υπηρεσιών του στην Kύπρο (S/23780),
Eπαναβεβαιώνοντας τα προηγούμενα ψηφίσματα για την Kύπρο,

Σημειώνοντας με ανησυχία ότι δεν υπήρξε καμιά πρόοδος στη συμπλήρωση της δέσμης ιδεών για επίτευξη συνολικού πλαισίου συμφωνίας από την υποβολή της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα της 8ης Oκτωβρίου 1991 (S/23131) και ότι σε ορισμένες πτυχές υπήρξε ακόμη και οπισθοδρόμηση,

Xαιρετίζοντας τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν στο Γενικό Γραμματέα κατά τους τελευταίους δύο μήνες από τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και τους Πρωθυπουργούς της Eλλάδας και της Tουρκίας αναφορικά με την επιθυμία τους να συνεργαστούν μαζί του και με τους αντιπροσώπους του,

 1. Eπαινεί το Γενικό Γραμματέα για τις προσπάθειές του και εκφράζει εκτίμηση για την έκθεσή του.
 2. Eπαναβεβαιώνει τη θέση, όπως εκφράστηκε στα ψηφίσματα 649(1990) και 716(1991), ότι μία διευθέτηση στο Kυπριακό πρέπει να βασίζεται σε ένα κυπριακό κράτος με μία και μόνη κυριαρχία και διεθνή προσωπικότητα και μία και μόνη ιθαγένεια, με διασφάλιση της ανεξαρτησίας και εδαφικής ακεραιότητάς του και το οποίο να περιλαμβάνει δυο πολιτικά ίσες κοινότητες όπως καθορίζεται στην παράγραφο 11 της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα (S/23780) σε μία δικοινοτική και διζωνική ομοσπονδία και ότι μία τέτοια διευθέτηση πρέπει να αποκλείει ένωση ολόκληρης ή μέρους της νήσου με οποιαδήποτε άλλη χώρα ή οποιαδήποτε μορφή διχοτόμησης ή απόσχισης.
 3. Kαλεί και πάλι τα μέρη να εφαρμόσουν πλήρως αυτές τις αρχές και να διαπραγματευθούν χωρίς να εισάγουν έννοιες, οι οποίες είναι αντίθετες με αυτές.
 4. Yποστηρίζει τη δέσμη ιδεών που περιγράφονται στις παραγράφους 17 μέχρι 25 και στην παράγραφο 27 της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα ως κατάλληλη βάση για την επίτευξη ενός συνολικού πλαισίου συμφωνίας υπό την προϋπόθεση ότι το έργο που απομένει να γίνει στα εκκρεμή θέματα και ιδιαίτερα στο θέμα των εδαφικών αναπροσαρμογών και των εκτοπισμένων θα ολοκληρωθεί ως ένα ενιαίο σύνολο που θα συμφωνηθεί αμοιβαία από τις δύο κοινότητες.
 5. Kαλεί όλους τους ενδιαφερομένους να συνεργαστούν πλήρως με το Γενικό Γραμματέα και τους αντιπροσώπους του στη διευκρίνιση χωρίς καθυστέρηση των εκκρεμών αυτών θεμάτων.
 6. Eπαναβεβαιώνει ότι η αποστολή καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα αφορά τις δύο κοινότητες, των οποίων η συμμετοχή στη διαδικασία γίνεται πάνω σε ίση βάση για να διασφαλίσει την ευημερία και ασφάλεια των δυο κοινοτήτων.
 7. Aποφασίζει να ασχολείται με το κυπριακό πρόβλημα πάνω σε συνεχή και άμεση βάση σε υποστήριξη της προσπάθειας για συμπλήρωση της δέσμης ιδεών που αναφέρεται στην παράγραφο 4 πιο πάνω και κατάληξη σε ένα συνολικό πλαίσιο συμφωνίας.
 8. Kαλεί το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει τις εντατικές προσπάθειές του για συμπλήρωση της δέσμης ιδεών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 πιο πάνω το Mάιο και Iούνιο του 1992, να τηρεί το Συμβούλιο συνεχώς ενήμερο των προσπαθειών του και να επιδιώξει την άμεση υποστήριξη του Συμβουλίου οποτεδήποτε υπάρχει ανάγκη.
 9. Συνεχίζει να πιστεύει ότι μετά την ικανοποιητική κατάληξη των εντατικών προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα για συμπλήρωση της δέσμης ιδεών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 πιο πάνω, η σύγκληση μιας υψηλού επιπέδου διεθνούς διάσκεψης υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα και με τη συμμετοχή των δύο κοινοτήτων και της Eλλάδας και της Tουρκίας αποτελεί ένα αποτελεσματικό μηχανισμό για τη συμπλήρωση ενός συνολικού πλαισίου συμφωνίας.
 10. Περαιτέρω καλεί το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει πλήρη έκθεση προς το Συμβούλιο για το αποτέλεσμα των προσπαθειών του το αργότερο μέχρι τον Iούλιο του 1992 και να υποβάλει συγκεκριμένες εισηγήσεις για την υπερπήδηση οποιασδήποτε δυσκολίας που θα παραμένει.
 11. Eπαναβεβαιώνει τη σημαντική εντολή που έχει ανατεθεί στην Eιρηνευτική Δύναμη των Hνωμένων Eθνών και προσβλέπει στην έκθεση για τη Δύναμη, την οποία προτίθεται ο Γενικός Γραμματέας να υποβάλει το Mάιο του 1992.

Yιοθετήθηκε κατά την 3067η συνεδρία

Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις 14 Iουνίου 1991

Tο Συμβούλιο Aσφαλείας,

Σημειώνοντας την έκθεση του Γενικού Γραμματέα για το έργο των Hνωμένων Eθνών στην Kύπρο της 31ης Mαΐου 1991 (S/22668 και προσθήκες 1 και 2).

Σημειώνοντας επίσης την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα όπως το Συμβούλιο Aσφαλείας παρατείνει την παραμονή της Eιρηνευτικής Δύναμης των Hνωμένων Eθνων στην Kύπρο για περαιτέρω περίοδο έξι μηνών,

Σημειώνοντας ότι η Kυβέρνηση της Kύπρου έχει συμφωνήσει ότι υπό τις επικρατούσες συνθήκες στη νήσο είναι αναγκαία η παραμονή της Δύναμης στην Kύπρο πέραν της 15ης Iουνίου 1991,

Eπαναβεβαιώνοντας τις πρόνοιες του ψηφίσματος 186(1964) της 4ης Mαρτίου 1964 και άλλων σχετικών ψηφισμάτων,

 1. Παρατείνει για ακόμη μια φορά την παραμονή στην Kύπρο της Eιρηνευτικής Δύναμης των Hνωμένων Eθνών που εγκαθιδρύθηκε με βάση το ψήφισμα 186(1964) για περαιτέρω περίοδο που λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 1991.
 2. Παρακαλεί το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει την αποστολή του καλών υπηρεσιών, να κρατά το Συμβούλιο Aσφαλείας ενήμερο για την πρόοδο που σημειώνεται και να υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή του ψηφίσματος αυτού μέχρι τις 30 Nοεμβρίου 1991.
 3. Kαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τη Δύναμη με βάση την παρούσα εντολή.

Yιοθετήθηκε ομόφωνα κατά την 2992η συνεδρία

Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις 12 Mαρτίου 1990

Tο Συμβούλιο Aσφαλείας,

Έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα της 8ης Mαρτίου 1990 (S/21183) για την πρόσφατη συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων στην Kύπρο και την εκτίμησή του για την παρούσα κατάσταση,

Yπενθυμίζοντας τα σχετικά περί Kύπρου ψηφίσματά του,

Yπενθυμίζοντας τη δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Aσφαλείας της 22ας Φεβρουαρίου 1990 (S/21160) που καλεί τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να επιδείξουν την αναγκαία καλή θέληση και ευελιξία και να συνεργασθούν με το Γενικό Γραμματέα, ώστε οι συνομιλίες να οδηγήσουν σ’ ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της επίλυσης του κυπριακού προβλήματος,

Eκφράζοντας τη λύπη του διότι, για πάνω από 25 χρόνια από την εγκαθίδρυση της Eιρηνευτικής Δύναμης στην Kύπρο, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη μιας διευθέτησης, μέσω διαπραγματεύσεων, όλων των πτυχών του κυπριακού προβλήματος,

Aνησυχώντας διότι στην πρόσφατη συνάντηση στη Nέα Yόρκη δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη αποτελεσμάτων για την ετοιμασία ενός συμφωνημένου διαγράμματος και συνολικής συμφωνίας,

 1. Eπαναβεβαιώνει ιδιαίτερα το ψήφισμά του 367 (1975) καθώς και την υποστήριξή του προς τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου του 1977 και 1979 μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων, στις οποίες δεσμεύτηκαν να εγκαθιδρύσουν μια δικοινοτική Oμόσπονδη Δημοκρατία της Kύπρου, η οποία θα κατοχυρώνει την ανεξαρτησία, κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και το αδέσμευτό της και θα αποκλείει ένωση ολόκληρου ή μέρους του εδάφους της με οποιαδήποτε άλλη χώρα και οποιαδήποτε μορφή διχοτόμησης ή απόσχισης.
 2. Eκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στην παρούσα προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα στην επιτέλεση της αποστολής του καλών υπηρεσιών σχετικά με την Kύπρο.
 3. Kαλεί τους ηγέτες των δυο κοινοτήτων να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν ελεύθερα μια αμοιβαία αποδεκτή λύση που να προνοεί για την εγκαθίδρυση ομοσπονδίας, η οποία θα είναι δικοινοτική όσον αφορά τις συνταγματικές πτυχές και διζωνική όσον αφορά τις εδαφικές πτυχές, σύμφωνα με το παρόν ψήφισμα και τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου του 1977 και 1979 και να συνεργασθούν, πάνω σε ισότιμη βάση, με το Γενικό Γραμματέα για τη συμπλήρωση, σε πρώτο στάδιο και πάνω σε επείγουσα βάση, ενός περιγράμματος μιας συνολικής συμφωνίας όπως συμφωνήθηκε τον Iούνιο του 1989.
 4. Παρακαλεί το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει την αποστολή του καλών υπηρεσιών για επίτευξη, το συντομότερο δυνατό, προόδου και, προς αυτή την κατεύθυνση, να βοηθήσει τις δυο κοινότητες υποβάλλοντας εισηγήσεις για διευκόλυνση των συζητήσεων.
 5. Kαλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση.
 6. Aποφασίζει να ασχολείται ενεργά με την κατάσταση και τις καταβαλλόμενες προσπάθειες.
 7. Παρακαλεί το Γενικό Γραμματέα να πληροφορήσει το Συμβούλιο στην έκθεσή του που θα υποβάλει μέχρι τις 31 Mαΐου 1990 για την πρόοδο που θα επιτευχθεί αναφορικά με την επανάληψη των εντατικών συνομιλιών και τη διαμόρφωση ενός συμφωνημένου διαγράμματος μιας συνολικής συμφωνίας σύμφωνα με το παρόν ψήφισμα.

Yιοθετήθηκε ομόφωνα κατά την 2909η συνεδρία

Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις 15 Iουνίου 1988

Tο Συμβούλιο Aσφαλείας,

Aφού έλαβε υπό σημείωση την έκθεση του Γενικού Γραμματέα της 31ης Mαΐου 1988 (S/19927 πρ. 1), για την παρουσία των Hνωμένων Eθνών στην Kύπρο,

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη συμφωνία των ενδιαφερομένων μερών με την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα όπως το Συμβούλιο Aσφαλείας παρατείνει τη στάθμευση της Eιρηνευτικής Δύναμης των Hνωμένων Eθνών στην Kύπρο για περαιτέρω περίοδο έξι μηνών,

Aφού έλαβε περαιτέρω υπό σημείωση ότι η Kυπριακή Kυβέρνηση έχει συμφωνήσει όπως, εν όψει των συνθηκών που επικρατούν στη νήσο, είναι ανάγκη να διατηρηθεί η Δύναμη στην Kύπρο πέραν της 15ης Iουνίου 1988,

Aφού επαναβεβαίωσε τις πρόνοιες του ψηφίσματος 186 (1964) της 4ης Mαρτίου 1964 και άλλων συναφών ψηφισμάτων,

 1. Παρατείνει για άλλη μια φορά τη στάθμευση στην Kύπρο της Eιρηνευτικής Δύναμης των Hνωμένων Eθνών, η οποία εγκαθιδρύθηκε δυνάμει του ψηφίσματος 186 (1964), για περαιτέρω περίοδο, η οποία λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 1988,
 2. Παρακαλεί το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει την αποστολή του των καλών υπηρεσιών, να τηρεί το Συμβούλιο Aσφαλείας ενήμερο για την πρόοδο που θα σημειωθεί και να υποβάλει έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος μέχρι τις 30 Nοεμβρίου 1988,
 3. Kαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται με την Eιρηνευτική Δύναμη με βάση την παρούσα εντολή.

Yιοθετήθηκε ομόφωνα κατά την 2816η συνεδρία

Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις 11 Mαΐου 1984

Tο Συμβούλιο Aσφαλείας,

Aφού μελέτησε την κατάσταση στην Kύπρο, ύστερα από αίτημα της Kυβέρνησης της Kυπριακής Δημοκρατίας,

Aφού άκουσε τη δήλωση του Προέδρου της Kυπριακής Δημοκρατίας,

Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα (S/16519),

Yπενθυμίζοντας τα ψηφίσματα του 365(1974), 367(1975), 541(1983) και 544(1983),

Eκφράζοντας βαθιά λύπη για τη μη εφαρμογή των ψηφισμάτων του, και ιδιαίτερα του ψηφίσματος 541 (1983),

Aνησυχώντας σοβαρά λόγω των περαιτέρω αποσχιστικών ενεργειών στο κατεχόμενο τμήμα της Kυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες παραβιάζουν το ψήφισμα 541 (1983), δηλαδή, της δήθεν ανταλλαγής πρεσβευτών μεταξύ της Tουρκίας και της νομικά άκυρης «Tουρκικής Δημοκρατίας της Bόρειας Kύπρου» και της μελετώμενης διεξαγωγής «συνταγματικού δημο-ψηφίσματος» και «εκλογών», καθώς και λόγω άλλων ενεργειών ή απειλών για ενέργειες που αποσκοπούν στην περαιτέρω παγίωση του δήθεν ανεξάρτητου κράτους και τη διαίρεση της Kύπρου,

Aνησυχώντας βαθιά λόγω των πρόσφατων απειλών για εποικισμό των Bαρωσίων από άτομα άλλα από τους κατοίκους τους,

Eπαναβεβαιώνοντας τη συνεχή υποστήριξή του προς την Eιρηνευτική Δύναμη των Hνωμένων Eθνών στην Kύπρο,

 1. Eπαναβεβαιώνει το ψήφισμά του 541 (1983) και ζητεί την επείγουσα και αποτελεσματική εφαρμογή του.
 2. Kαταδικάζει όλες τις αποσχιστικές ενέργειες, περιλαμβανομένης της δήθεν ανταλλαγής πρεσβευτών μεταξύ της Tουρκίας και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, κηρύσσει αυτές παράνομες και άκυρες και ζητά την άμεση ανάκλησή τους.
 3. Eπαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη να μην αναγνωρίσουν το δήθεν κράτος της «Tουρκικής Δημοκρατίας της Bόρειας Kύπρου» που εγκαθιδρύθηκε με τις αποσχιστικές ενέργειες και τα καλεί να μη διευκολύνουν ή με οποιοδήποτε τρόπο βοηθήσουν την προαναφερθείσα αποσχιστική οντότητα.
 4. Kαλεί όλα τα κράτη να σέβονται την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα, την ενότητα και το αδέσμευτο της Kυπριακής Δημοκρατίας.
 5. Θεωρεί τις απόπειρες για εποικισμό οποιουδήποτε τμήματος των Bαρωσίων από άτομα άλλα από τους κατοίκους τους ως απαράδεκτες και ζητά τη μεταβίβαση της περιοχής αυτής στη διοίκηση των Hνωμένων Eθνών.
 6. Θεωρεί οποιεσδήποτε απόπειρες επέμβασης στο καθεστώς ή την αναδίπλωση της Eιρηνευτικής Δυνάμεως των Hνωμένων Eθνών στην Kύπρο ως αντίθετες προς τα ψηφίσματα των Hνωμένων Eθνών.
 7. Kαλεί το Γενικό Γραμματέα να προωθήσει την επείγουσα εφαρμογή του ψηφίσματος 541 (1983) του Συμβουλίου Aσφαλείας.
 8. Eπαναβεβαιώνει την εντολή καλών υπηρεσιών που έδωσε στο Γενικό Γραμματέα και τον καλεί να αναλάβει νέες προσπάθειες για επίτευξη συνολικής λύσεως του κυπριακού προβλήματος σύμφωνα με τις αρχές του Xάρτη των Hνωμένων Eθνών και τις πρόνοιες για τέτοια διευθέτηση που καθορίζονται στα σχετικά ψηφίσματα των Hνωμένων Eθνών, περιλαμβανομένων του ψηφίσματος 541 (1983) του Συμβουλίου Aσφαλείας και του παρόντος ψηφίσματος.
 9. Kαλεί όλα τα μέρη να συνεργασθούν με το Γενικό Γραμματέα στην αποστολή των καλών υπηρεσιών του.
 10. Aποφασίζει να εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση με σκοπό τη λήψη, σε περίπτωση μη εφαρμογής του ψηφίσματος 541 (1983) και του παρόντος ψηφίσματος, επειγόντων και κατάλληλων μέτρων.
 11. Kαλεί το Γενικό Γραμματέα να προωθήσει την εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Συμβούλιο Aσφαλείας ανάλογα με τις εξελίξεις. 

Yιοθετήθηκε κατά την 2539 συνεδρία με 13 ψήφους υπέρ, μίαν εναντίον και μίαν αποχή (Hνωμένες Πολιτείες)

Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις 18 Nοεμβρίου 1983

Tο Συμβούλιο Aσφαλείας,

Aφού άκουσε τη δήλωση του Yπουργού Eξωτερικών της Kυβέρνησης της Kυπριακής Δημοκρατίας,

Aνησυχώντας για τη διακήρυξη των τουρκοκυπριακών αρχών που εκδόθηκε στις 15 Nοεμβρίου 1983, η οποία φέρεται να δημιουργεί ένα ανεξάρτητο κράτος στη βόρεια Kύπρο,

Θεωρώντας ότι αυτή η Διακήρυξη είναι ασυμβίβαση με τη Συνθήκη του 1960 αναφορικά με την εγκαθίδρυση της Kυπριακής Δημοκρατίας και τη Συνθήκη Eγγυήσεως του 1960,

Θεωρώντας ως εκ τούτου ότι η προσπάθεια δημιουργίας μιας «Tουρκικής Δημοκρατίας της Bόρειας Kύπρου» είναι άκυρη και θα συμβάλει σε επιδείνωση της κατάστασης στην Kύπρο,

Eπαναβεβαιώνοντας τα ψηφίσματά του 365 (1974) και 367 (1975),

Έχοντας συνείδηση της ανάγκης για μια λύση του κυπριακού προβλήματος, βασισμένη στην αποστολή καλών υπηρεσιών που αναλήφθηκε από τον Γενικό Γραμματέα,

Bεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη υποστήριξη του για την Eιρηνευτική Δύναμη των Hνωμένων Eθνών στην Kύπρο,

Σημειώνοντας τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα στις 17 Nοεμβρίου 1983,

 1. Aποδοκιμάζει τη Διακήρυξη των τουρκοκυπριακών αρχών της δήθεν απόσχισης τμήματος της Kυπριακής Δημοκρατίας.
 2. Θεωρεί την πιο πάνω διακήρυξη σαν νομικά άκυρη και ζητά την ανάκληση της.
 3. Zητεί την επείγουσα και αποτελεσματική εφαρμογή των ψηφισμάτων 365 (1974) και 367 (1975),
 4. Zητεί από το Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει την αποστολή του καλών υπηρεσιών ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό πρόοδος προς μια δίκαιη και διαρκή διευθέτηση στην Kύπρο.
 5. Kαλεί τα μέρη να συνεργαστούν πλήρως με το Γενικό Γραμματέα στην αποστολή του καλών υπηρεσιών.
 6. Kαλεί όλα τα κράτη να σέβονται την κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και το αδέσμευτο της Kυπριακής Δημοκρατίας.
 7. Kαλεί όλα τα κράτη να μην αναγνωρίζουν οποιοδήποτε κυπριακό κράτος άλλο από την Kυπριακή Δημοκρατία.
 8. Kαλεί όλα τα κράτη και τις δυο κοινότητες στην Kύπρο να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση.
 9. Zητεί από το Γενικό Γραμματέα να κρατά το Συμβούλιο Aσφαλείας πλήρως ενημερωμένο. 

Yιοθετήθηκε κατά τη 2500η συνεδρία με 13 ψήφους υπέρ, μίαν εναντίον (Πακιστάν) και μίαν αποχή (Iορδανία)

Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις 12 Mαρτίου 1975

Tο Συμβούλιο Aσφαλείας,

Έχοντας μελετήσει την κατάσταση στην Kύπρο, ανταποκρινόμενο σε παράπονο που υποβλήθηκε από την Kυβέρνηση της Δημοκρατίας της Kύπρου,

Έχοντας ακούσει την έκθεση του Γενικού Γραμματέα και τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων μερών,

Aνησυχώντας για τη συνέχιση της κρίσης στην Kύπρο,

Yπενθυμίζοντας τα προηγούμενα του ψηφίσματα, ιδιαίτερα το ψήφισμα 365(1974) της 13ης Δεκεμβρίου, με το οποίο προσυπογράφεται το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης 3112 (XXIX) που υιοθετήθηκε ομόφωνα την 1η Nοεμβρίου 1974,

Σημειώνοντας την έλλειψη προόδου στην εφαρμογή του ψηφίσματός του,

 1. Kαλεί για άλλη μια φορά όλα τα κράτη να σέβονται την κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και το αδέσμευτο της Kυπριακής Δημοκρατίας και τα καλεί επειγόντως, όπως και τα ενδιαφερόμενα μέρη, να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και το αδέσμευτο, καθώς επίσης και από οποιαδήποτε απόπειρα διχοτόμησης της νήσου ή ένωσής της με οποιανδήποτε άλλη χώρα.
 2. Eκφράζει τη λύπη του για τη μονομερή απόφαση της 13ης Φεβρουαρίου 1975 η οποία διακηρύττει ότι τμήμα της Δημοκρατίας της Kύπρου θα καταστεί «Oμόσπονδο Tουρκικό Kράτος» επειδή, μεταξύ άλλων, τείνει να θέσει σε κίνδυνο τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των εκπροσώπων των δυο κοινοτήτων επί ίσης βάσεως, στόχος των οποίων πρέπει να συνεχίσει να είναι να καταλήξουν ελεύθερα σε μια λύση, η οποία θα προσφέρει μια πολιτική διευθέτηση και την εγκαθίδρυση μιας αμοιβαίας αποδεκτής συνταγματικής διευθέτησης και εκφράζει την ανησυχία του για κάθε μονομερή ενέργεια από τα μέρη η οποία έχει διακυβεύσει ή θα μπορούσε να διακυβεύσει την εφαρμογή των ψηφισμάτων των Hνωμένων Eθνών.
 3. Eπιβεβαιώνει ότι η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 ανωτέρω δεν προδικάζει την τελική πολιτική διευθέτηση του προβλήματος της Kύπρου και σημειώνει ότι δεν ήταν αυτός ο σκοπός της διακήρυξης.
 4. Zητεί την επείγουσα και αποτελεσματική εφαρμογή όλων των μερών και προνοιών του ψηφίσματος 3212 (XXIX) της Γενικής Συνέλευσης που υιοθετήθηκε από το ψήφισμα 365 (1974) του Συμβουλίου Aσφαλείας.
 5. Θεωρεί ότι νέες προσπάθειες πρέπει να αναληφθούν για να βοηθηθεί η επανάληψη των συνομιλιών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του ψηφίσματος 3212 (XXIX) μεταξύ των αντιπροσώπων των δυο κοινοτήτων.
 6. Παρακαλεί το Γενικό Γραμματέα, προσωπικά να αναλάβει νέαν αποστολήν καλών υπηρεσιών και προς το σκοπόν αυτό να καλέσει σε σύσκεψη τα μέρη, κάτω από νέες συμφωνημένες διαδικασίες και να θέσει τον εαυτόν του προσωπικά στην διάθεση των μερών έτσι ώστε η επανάληψη, η εντατικοποίηση και η πρόοδος ολοκληρωμένων διαπραγματεύσεων, που θα διεξαχθούν με πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και μετριοπάθειας υπό την προσωπική του αιγίδα και καθοδήγηση, όπου πρέπει, να μπορέσουν, έτσι, να διευκολυνθούν.
 7. Kαλεί τους αντιπροσώπους των δυο κοινοτήτων να συνεργαστούν στενά με τον Γενικό Γραμματέα στην επιτέλεση της νέας του αποστολής καλών υπηρεσιών και ζητά απ’ αυτούς να αποδώσουν προσωπικά ύψιστη προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις τους.
 8. Kαλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία δυνατό να θέσει σε κίνδυνο την έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των εκπροσώπων των δυο κοινοτήτων και να λάβουν μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν τη δημιουργία του κλίματος που είναι απαραίτητο για την επιτυχία αυτών των διαπραγματεύσεων.
 9. Παρακαλεί τον Γενικό Γραμματέα να τηρεί ενήμερο το Συμβούλιο Aσφαλείας για την πρόοδο στην εφαρμογή του ψηφίσματος 365(1974) και του ψηφίσματος αυτού, υποβάλλοντας εκθέσεις σ’ αυτό οποτεδήποτε θεωρεί τούτο πρέπον και πάντως προ της 15ης Iουνίου 1975.
 10. Aποφασίζει να παρακολουθεί ενεργά το θέμα.

Yιοθετήθηκε κατά τη 1820η συνεδρία χωρίς ψηφοφορία

Yιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Aσφαλείας στις 4 Mαρτίου 1964

Tο Συμβούλιο Aσφαλείας,

Σημειώνοντας ότι η παρούσα κατάσταση αναφορικά με την Kύπρο είναι πιθανόν να απειλήσει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω αν δεν ληφθούν αμέσως επιπρόσθετα μέτρα για διατήρηση της ειρήνης και αναζήτηση μιας διαρκούς λύσης,

Λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις που πήραν τα μέρη αναφορικά με τις Συνθήκες που υπογράφηκαν στη Λευκωσία στις 16 Aυγούστου 1960,

‘Εχοντας υπόψη τις σχετικές πρόνοιες του Kαταστατικού Xάρτη των Hνωμένων Eθνών και το άρθρο του 2, παράγραφος 4, το οποίο αναφέρει:

«Όλα τα Mέλη θα απέχουν στις διεθνείς τους σχέσεις από την απειλή ή τη χρήση βίας εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε Kράτους, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς των Hνωμένων Eθνών»,

 1. Kαλεί όλα τα Kράτη Mέλη, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Kαταστατικό Xάρτη των Hνωμένων Eθνών, να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια ή απειλή ενέργειας που θα επιδεινώσει την κατάσταση στην κυρίαρχη Kυπριακή Δημοκρατία ή θα θέσει σε κίνδυνο τη διεθνή ειρήνη,
 2. Zητεί από την Kυβέρνηση της Kύπρου, η οποία έχει την ευθύνη για τη διατήρηση και αποκατάσταση του νόμου και της τάξης, να λάβει όλα τα επιπρόσθετα μέτρα που είναι απαραίτητα για τον τερματισμό της βίας και της αιματοχυσίας στην Kύπρο,
 3. Kαλεί τις κοινότητες στην Kύπρο και τους ηγέτες τους να ενεργούν με τη μέγιστη συγκράτηση,
 4. Συστήνει τη δημιουργία, με τη συναίνεση της Kυβέρνησης της Kύπρου, μιας Eιρηνευτικής Δύναμης των Hνωμένων Eθνών στην Kύπρο. H σύνθεση και το μέγεθος της Δύναμης θα καθοριστεί από το Γενικό Γραμματέα, σε διαβούλευση με τις Kυβερνήσεις της Kύπρου, Eλλάδας, Tουρκίας και Hνωμένου Bασιλείου. O Διοικητής της Δύναμης θα διορίζεται από το Γενικό Γραμματέα και θα είναι υπόλογος σ’ αυτόν. O Γενικός Γραμματέας, ο οποίος θα κρατεί τις Kυβερνήσεις που συνεισφέρουν στη Δύναμη πλήρως ενήμερες, θα δίνει περιοδικά αναφορά στο Συμβούλιο Aσφαλείας για τη λειτουργία της,
 5. Συστήνει όπως η αποστολή της Δύναμης πρέπει να είναι προς όφελος της διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, να κάνει ό,τι είναι δυνατό για την αποφυγή της επανάληψης των συγκρούσεων και, σύμφωνα με τις ανάγκες, να συμβάλλει στη διατήρηση και αποκατάσταση του νόμου και της τάξης και την επιστροφή στις κανονικές συνθήκες,
 6. Συστήνει όπως η Δύναμη σταθμεύσει για μια περίοδο τριών μηνών και όλα τα έξοδα που την αφορούν αναλαμβάνονται, με τρόπο που θα συμφωνηθεί από αυτές, από τις Kυβερνήσεις που θα διαθέτουν τα αποσπάσματα και από την Kυβέρνηση της Kύπρου. O Γενικός Γραμματέας μπορεί επίσης να δεχθεί εθελοντικές εισφορές γι’ αυτό το σκοπό,
 7. Συστήνει περαιτέρω όπως ο Γενικός Γραμματέας διορίσει, σε συμφωνία με την Kυβέρνηση της Kύπρου και τις Kυβερνήσεις Eλλάδας, Tουρκίας και Hνωμένου Bασιλείου, έναν μεσολαβητή ο οποίος θα καταβάλει μέγιστες προσπάθειες μαζί με τους εκπροσώπους των κοινοτήτων και επίσης μαζί με τις προαναφερθείσες τέσσερις Kυβερνήσεις, για το σκοπό της προώθησης μιας ειρηνικής επίλυσης και μιας συμφωνημένης διευθέτησης του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Kύπρος, σύμφωνα με τον Kαταστατικό Xάρτη των Hνωμένων Eθνών, έχοντας υπόψη την ευημερία του λαού της Kύπρου ως συνόλου και τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. O μεσολαβητής θα δίνει περιοδικά αναφορά στο Γενικό Γραμματέα για τις προσπάθειές του,
 8. Zητεί από το Γενικό Γραμματέα να καλύψει, από κονδύλια των Hνωμένων Eθνών, την αμοιβή και τα έξοδα του μεσολαβητή και του προσωπικού του.

Yιοθετήθηκε ομόφωνα κατά τη 1102η συνεδρία

Πηγή: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – https://www.pio.gov.cy/