Το Δημοτικό Συμβούλιο Κερύνειας ενέκρινε την ίδρυση στον Δήμο Κερύνειας Γραφείου Επιστροφής με στόχο την μεθοδευμένη προετοιμασία των εκτοπισμένων  για ειρηνική επιστροφή μετά από μία δίκαιη, ειρηνική και ποθητή από όλους λύση, η οποία θα στηρίζεται στο Διεθνές Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Είναι κατανοητό ότι σε περίπτωση λύσης και μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας, θα πρέπει να  προηγηθεί κατάλληλη επιστημονική και προσεκτική προετοιμασία για την επιστροφή, η οποία θα αποτρέψει τα αδιέξοδα και τις καταστροφικές και μην αναστρέψιμες αντιδράσεις και ενέργειες των νόμιμων κατοίκων της Κύπρου.

Το Γραφείο Επιστροφής θα λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο και μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων και των σχετικών εγκρίσεων που θα δίδονται.

Το Γραφείο Επιστροφής θα αποτελείται από τα δέκα ακόλουθα τμήματα:

  1. Τμήμα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ και ΠEΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  2. Τμήμα ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  3. Τμήμα ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
  4. Τμήμα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
  5. Τμήμα ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
  6. Τμήμα ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ και ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  7. Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  8. Τμήμα ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  9. Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΜΝΗΜΕΙΩΝ
  10. Τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το Γραφείο Επιστροφής θα στηρίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική εργασία και προσφορά.

Η Ίδρυση του Γραφείου Επιστροφής εξαγγέλθηκε και παρουσιάστηκε στο 13ο Ετήσιο Συμπόσιο του Δήμου Κερύνειας το οποίο έλαβε χώρα στις 03.12.2022.   Στο Συμπόσιο διανεμήθηκε αίτηση συμμετοχής εθελοντών για την λειτουργία του Γραφείου Επιστροφής για να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους. Αυτή τη στιγμή έχουν δηλώσει συμμετοχές πέραν των 60 εθελοντών οι οποίοι είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν ποικιλότροπα στα διάφορα τμήματα του Γραφείου Επιστροφής.  Ήδη οι εθελοντές είχαν την 1η τους συνάντηση στο Δημαρχείο Κερύνειας στις 16.01.2023 οι οποίοι και εντάχθηκαν στα διάφορα τμήματα, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους. Κατά τη συνάντηση λήφθηκαν σχετικές αποφάσεις για τις περαιτέρω ενέργειες που θα πρέπει να αναληφθούν για να υλοποιηθούν οι στόχοι της δημιουργίας του Γραφείου Επιστροφής.