ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Εταιρεία:
Διεύθυνση:
Αρ. Τηλεφώνου:
Αρ. Τηλεομοιότυπου:
Ηλεκτρονική Διευθ.:

19 Μαρτίου,  2019

 

ZHTHΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Κερύνειας ζητά προσφορές για υπηρεσίες γραφίστα για το σχεδιαστικό των προσκλήσεων και φυλλαδίων του Δήμου για περίοδο 12 μηνών.

Ο όγκος εργασιών του Δήμου σε ετήσια βάση θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

  1. Το σχεδιαστικό 12 περίπου προσκλήσεων ετησίως για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Κερύνειας (με δυο όψεις ή τρίπτυχο)
  2. Το σχεδιαστικό  4  φυλλαδίων διαφώτισης
  3. Το σχεδιασμό ημερολογίου το οποίο κυκλοφορεί μία φορά το χρόνο με τις πιο κάτω προδιαγραφές: σχεδιασμό, σελίδωση, διορθώσεις, επεξεργασία φωτογραφιών, δακτυλογράφηση λεζάντων.

Αναμένεται να:

Παρουσιάζονται τουλάχιστο δυο δείγματα προς επιλογή.

Το δείγμα που θα επιλεγεί να ετοιμάζεται και σε μορφή PDF και JPEG για ανάρτηση στα πολυμέσα του Δήμου.

Σε περίπτωση που ο Δήμος δεν ικανοποιείται με τα δείγματα έχει την ευχέρεια να ζητήσει νέο σχεδιαστικό.

Ο Δήμος ζητά τιμή για το σχεδιαστικό:

  1. Πρόσκλησης με δυο όψεις
  2. Τρίπτυχης πρόσκλησης ή φυλλαδίου διαφώτισης
  3. Ενός ημερολογίου

Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης θα είναι 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της συμφωνίας.

Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση: Λεωφ. Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία (παρά το οδόφραγμα του Λήδρα Πάλλας) μέχρι την Τρίτη 2 Απριλίου, 2019. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο [email protected]