ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΜΟΝ» ΓΙΑ ΤΟ 2018-2019

Αγαπητοί Κερυνειώτισσες/Κερυνειώτες,

Φέτος είναι η 5η χρονιά που προκηρύσσουμε τις υποτροφίες του κληροδοτήματος Γ. Τσίμον. Αν έχετε παιδιά, εγγόνια ή συγγενείς που πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια, ενθαρρύνετέ τα να υποβάλουν αίτηση.

  1. Οι υποψήφιοι να είναι απόφοιτοι «Ελληνορθόδοξων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης», των οποίων ο ένας ή και οι δύο γονείς να κατάγονται από την πόλη της Κερύνειας.
  2. Οι υποψήφιοι να είναι απόφοιτοι του 2018. Δικαιούνται να υποβάλουν και απόφοιτοι του 2017, που είναι άρρενες, τέλειωσαν το στρατιωτικό τους, βρίσκονται ήδη στο πρώτο έτος σπουδών τους και δεν υπέβαλαν ακόμα αίτηση.
  3. Προτεραιότητα θα δίδεται στους άριστους μαθητές, ανεξαρτήτως οικονομικών δυνατοτήτων καθώς και σε μαθητές με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες των ιδίων ή των γονέων / κηδεμόνων τους, ανεξάρτητα από το βαθμό απολυτηρίου.
  4. Για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 θα χορηγηθούν τρεις υποτροφίες διάρκειας 3-5 χρόνων, ανάλογα με τα έτη φοίτησης, ύψους 1,000 ευρώ ετήσια η κάθε μια, σε απόφοιτους που έχουν εξασφαλίσει θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή της αλλοδαπής.
  5. Οι πιο πάνω απόφοιτοι, οι οποίοι πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια, μπορούν να προστρέξουν  στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερύνειας, www.kyreniamunicipality.com, όπου θα αναρτηθεί, αρχές Απριλίου 2019, το έντυπο  αίτησης (με τις οδηγίες της), για εξασφάλιση υποτροφίας.  Οι απόφοιτοι μπορούν να αποταθούν προσωπικά και στο ίδιο το Δημαρχείο Κερύνειας για το σχετικό έντυπο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στους κ. Γιαννάκη Κουμίδη, τηλ. 99592738, κ. Γεωργία Χαραλαμπίδου, τηλ. 99544167, και κ. Κώστα Λοΐζου, τηλ. 99432937.

Είμαι βέβαιος  ότι θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε στην ευκαιρία αυτή, που παρέχεται από το κληροδότημα Γ. Τσίμον, το οποίο διαχειριζόμαστε, με σκοπό να βοηθήσει Κερυνειώτες/νειώτισσες απόφοιτους που ξεκινούν τις ακαδημαϊκές τους  σπουδές.


Για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 θα χορηγηθούν τρεις υποτροφίες διάρκειας 3-5 χρόνων, ανάλογα με τα έτη φοίτησης, ύψους 1,000 ευρώ η κάθε μια.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε αποφοίτους «Ελληνορθόδοξων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης», των οποίων ο ένας ή και οι δύο γονείς κατάγονται από την πόλη της Κερύνειας.

Οι απόφοιτοι της Σχολικής Χρονιάς 2017-2018, οι οποίοι πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια,  μπορούν να προστρέξουν  στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερύνειας, www.kyreniamunicipality.com, όπου θα αναρτηθεί, αρχές Απριλίου  2019, η αίτηση (με τις οδηγίες της), για εξασφάλιση υποτροφίας. Αυτή την χρονιά μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άρρενες απόφοιτοι  του 2016-2017, που δεν έχουν ακόμα αιτηθεί υποτροφίας, συμπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και είναι ήδη πρωτοετείς φοιτητές σε Ανώτατη Σχολή.

Παρακαλούνται, στη συνέχεια, είτε να αποστείλουν ταχυδρομικά στη Σχολική Εφορεία Κερύνειας, φ/δι Δημαρχείου Κερύνειας,  διεύθυνση Λεωφ. Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία, είτε να παραδώσουν προσωπικά, την αίτηση στο Δημαρχείο Κερύνειας,  το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 13 Μαΐου  2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλ. 99592738, 99544167,  99432937. Η Σχολική Εφορεία επιφυλάσσει το δικαίωμά της να ζητήσει παραπέρα διευκρινίσεις για τους αιτητές.».

Με τη βεβαιότητα  ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στην παράκλησή μας, σας ευχαριστούμε θερμά.


Με εκτίμηση,

Δρ Γιαννάκης Κουμίδης
Πρόεδρος Σχολικής Εφορείας Κερύνειας