Ζήτηση Προσφορών  για υπηρεσίες Γραμματειακή Υποστήριξης

Ο Δήμος Κερύνειας ζητά προσφορές για  την αγορά υπηρεσιών συνεργάτη για παροχή γραμματειακής υποστήριξης ή /και άλλων συναφών εργασιών για περίοδο έξι (6) μηνών.   Απαιτούμενα Προσόντα Το άτομο που […]

Δηλώσεις Ενδιαφέροντος για Γραμματειακή Υποστήριξη

Παράταση ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων ενδιαφέροντος μέχρι την Παρασκευή, 16 Ιουλίου, 2021 και 12μμ  Δημοσίευση: Ο Δήμος Κερύνειας δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά υπηρεσιών  Γραμματειακής Υποστήριξης Ο Δήμος Κερύνειας δέχεται […]

Δηλώσεις Ενδιαφέροντος για Γραμματειακή Υποστήριξη

Δημοσίευση: Ο Δήμος Κερύνειας δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά υπηρεσιών  Γραμματειακής Υποστήριξης Ο Δήμος Κερύνειας δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για την αγορά υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης με σύμβαση έργου για  ψηφιοποίηση […]

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Εταιρεία: Διεύθυνση: Αρ. Τηλεφώνου: Αρ. Τηλεομοιότυπου: Ηλεκτρονική Διευθ.: 19 Μαρτίου,  2019   ZHTHΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Δήμος Κερύνειας ζητά προσφορές για υπηρεσίες γραφίστα για το σχεδιαστικό των προσκλήσεων και φυλλαδίων του […]

Θέμα: Ζητούνται προσφορές για την δημιουργία αποχωρητηρίου αναπήρων και κατασκευή πεζοδρομίου πρόσβασης στο προσωρινό Δημαρχείο Κερύνειας

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.  

Θέμα: Ζητούνται προσφορές για επιδιόρθωση εξέδρας

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.