Γιώργος Ελευθερίου, του Ελευθέριου και της Ελένης. Πολίτης κάτοικος Θέρμιας. Φονεύθηκε από όλμο στην πλατεία της Θέρμιας κατά την προέλαση του τουρκικού στρατού. Ετάφη από τους εγκλωβισμένους κάτοικους της Θέρμιας στο κοιμητήριο της εκκλησίας της Παναγίας της Θερμιώτισσας στις 23 Ιουλίου 1974.