ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Νοεμβρίου η Γενική Συνέλευση του  Συνδέσμου Φίλων της Κυπριακής Κρατικής Βιβλιοθήκης στο Δημαρχείο Κερύνειας, το οποίο φιλοξενεί τον Σύνδεσμο από την ημέρα της ιδρύσεώς του, το 2012.

Τη συνέλευση προλόγισε η Επίτιμη Πρόεδρός του συγγραφέας Ρήνα Κατσελλή. Στη συνέχεια, η Πρόεδρος, πρώην Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κλαίλια Τομπόλη-Θεοδούλου, έκανε σύντομη εισαγωγή και κατάθεσε τα πεπραγμένα της πενταετίας, τονίζοντας ότι το θέμα της οριστικής τιτλοποίησης του χώρου που παραχωρήθηκε στη Λεωφόρο Γλάδστωνος Λευκωσίας, για ανέγερση λειτουργικού κτηρίου για στέγαση της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, συνεχίζει να βρίσκεται στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, από την οποία εξασκούνται πιέσεις για να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες στο Κτηματολόγιο, που καθυστερούν αδικαιολόγητα.

Στη συνέχεια ο Ταμίας, δικηγόρος Σοφοκλής Ανθούσης, παρουσίασε την ταμιακή κατάσταση του Συνδέσμου, η οποία και εγκρίθηκε.

Ορίσθηκε ο φιλόλογος/συγγραφέας Λεωνίδας Γαλάζης Έφορος Εκλογών και τα παριστάμενα μέλη εξέλεξαν για την επόμενη πενταετία,

Πρόεδρο: την Κλαίλια Τομπόλη-Θεοδούλου,
Αντιπρόεδρο: τον φιλόλογο/Συγγραφέα Κώστα Λυμπουρή,
Γραμματέα: την ιστορικό Ιωάννα Αλεξάνδρου,
Ταμία: τον ποιητή Σάββα Βαρναβίδη,
Κοσμήτορα: την εκπαιδευτικό Νίτσα Σολομωνίδου-Αναστασίου,
Βοηθό Γραμματέα: τον καθηγητή Χριστάκη Πουμπουρή, και
Βοηθό Ταμία: την  Ευφροσύνη Αποστολίδου.

Ακολούθησε συζήτηση για τον προγραμματισμό δράσεως του Συνδέσμου.

Σε αυτήν επισημάνθηκε η ανάγκη διαφώτισης, τόσο μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας, όσο και με επισκέψεις σε αρχηγούς κομμάτων και σε βουλευτές, αναφορικά με την σπουδαιότητα της Κυπριακής Κρατικής Βιβλιοθήκης και την ανάγκη αναβάθμισής της, ώστε να μπορεί να ενασκεί όλες τις αρμοδιότητες της που απορρέουν από το νόμο που την διέπει, καθώς και την ανάγκη για επιτάχυνση των σχεδίων επαρκούς στέγασής της. Τονίσθηκε πως είναι σημαντικές οι αρμοδιότητές της Κυπριακής Κρατικής Βιβλιοθήκης σ’ ό,τι αφορά την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων των συγγραφέων μέσω της Διεθνούς Αρίθμησης κάθε κυπριακής έντυπης έκδοσης (I.S.B.N), την επίσημη καταλογράφηση κάθε βιβλίου, την προβολή της κυπριακής γραμματείας, καθώς και την επαρκή επίβλεψη όλων των υφιστάμενων βιβλιοθηκών της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού ολοκληρωθεί η στελέχωση της Κυπριακής Κρατικής Βιβλιοθήκης και πολλά άλλα που απορρέουν από το νόμο.