ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΜΟΝ» ΓΙΑ ΤΟ 2020-2021

Αγαπητοί Κερυνειώτισσες/Κερυνειώτες,

Είναι η 7η χρονιά που η Σχολική Εφορεία Κερύνειας προκηρύσσει τις υποτροφίες του κληροδοτήματος Γεώργιος Τσίμον. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 θα χορηγηθούν δύο υποτροφίες διάρκειας 3-5 χρόνων, ανάλογα με τα έτη φοίτησης, ύψους 1,000 ευρώ ετήσια η κάθε μια, σε απόφοιτους που έχουν εξασφαλίσει θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού.

Τα κριτήρια ως η επιθυμία του διαθέτη Γεωργίου Τσίμον και ως οι αποφάσεις της Σχολικής Εφορείας Κερύνειας – τα οποία θα δημοσιευθούν πιο αναλυτικά στο έντυπο αίτησης υποτροφίας Γεωργίου Τσίμον 2020 – 2021  – είναι τα πιο κάτω:

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι «Ελληνορθόδοξων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης», των οποίων ο ένας ή και οι δύο γονείς να κατάγονται από την πόλη της Κερύνειας.
  2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι του 2020.
  3. Οι υποψήφιοι πρέπει είναι άριστοι μαθητές με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες των ιδίων ή των γονέων / κηδεμόνων τους και μαθητές με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες των ιδίων ή των γονέων / κηδεμόνων τους, ανεξάρτητα από το βαθμό απολυτηρίου.

Οι απόφοιτοι μπορούν να προστρέξουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερύνειας www.kyreniamunicipality.com, όπου θα αναρτηθεί το έντυπο αίτησης υποτροφίας Γεωργίου Τσίμον 2020 – 2021 (με οδηγίες), για να υποβάλουν την αίτηση τους μέχρι την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ως πιο πάνω και ως το έντυπο αίτησης υποτροφίας Γεωργίου Τσίμον 2020 – 2021, η Σχολική Εφορεία Κερύνειας δεν θα καταβάλει τις πιο πάνω υποτροφίες.

Παρακαλούμε αν έχετε παιδιά, εγγόνια ή συγγενείς που πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια, να τους ενθαρρύνετέ να υποβάλουν αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στους κ. Γεωργία Χαραλαμπίδου, τηλ. 99544167  και κ. Παναγιώτη Πάρπα τηλ. 99664507.

 

Με εκτίμηση,

κ. Γεωργία Χαραλαμπίδου
Αντιπρόεδρος Σχολικής Εφορείας Κερύνειας