Υποτροφίες, Οικονομική Στήριξη και Βοηθήματα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Το πανεπιστήμιο Φρειδερίκου παρέχει υποτροφίες σε όλους τους κλάδους σπουδών του για απόφοιτους που ξεκινούν φέτος τις σπουδές τους. Στα κριτήρια περιλαμβάνονται η σχολική επίδοση και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του αιτητή. Παρακαλούνται όλοι οι Κερυνειώτες που έχουν παιδιά που πρόκειται να σπουδάσουν και επιλέγουν το πανεπιστήμιο Φρειδερίκου, να κάνουν αίτηση τώρα.

Δρ Γιαννάκης Κουμίδης, για τη Σχολική Εφορεία Κερύνειας