Ανακοίνωση για τους υπότροφους του 2016-2017, του προγράμματος «Γεώργιου Τσίμον» της Εχολικής Εφορείας Κερύνειας

Η Σχολική Εφορεία Κερύνειας πληροφορεί τους δημότες της Κερύνειας, ιδιαίτερα εκείνους που έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας, ότι το πρόγραμμα υποτροφιών «Γεωργίου Τσίμον», για προπτυχιακές σπουδές, συνεχίζει να στηρίζει τους εκάστοτε απόφοιτους Κερυνειώτες που ξεκινούν τις σπουδές τους. Το πρόγραμμα κλείνει τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του και πρόσφατα, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, επιλέγηκαν τρεις που πληρούσαν τα κριτήρια, μέσα από 15 αιτήσεις που υποβλήθηκαν συνολικά.

Έτσι, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017 εγκρίθηκαν οι Ειρήνη Καφά του Αιμίλιου, Άντρια Θεοφάνους του Στέλιου και Κατερίνα Χριστοδούλου του Σπύρου, τις οποίες συγχαίρουμε θερμά και τους ευχόμαστε καλές σπουδές! Η ετήσια υποτροφία ανέρχεται στις 2500 ευρώ.

Φέτος, η ακαδημαἳκή χρονιά 2017-2018, θα είναι η τέταρτη χρονιά του προγράμματος. Για τη  προκήρυξη των υποτροφιών θα ακολουθήσει η ανάλογη ανάρτηση σχετικής πληροφόρησης προσεχώς, στην ίδια ιστοσελίδα.

Δρ Γιαννάκης Κουμίδης,
Πρόεδρος Σχολικής Εφορείας Κερύνειας