Συμπόσιο Δήμου Κερύνειας 2019

Μέσα σε πολύ μεγάλη συγκίνηση και πρωτόγνωρο προβληματισμό και υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη, πραγματοποιήθηκε το 11ο Συμπόσιο Κερύνειας το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 στη Λευκωσία, με τίτλο «Νόστιμον Ήμαρ – Ειρηνική Επιστροφή σε μια Ελεύθερη Κερύνεια μετά από μια συμφωνημένη και εγκεκριμένη από τον λαό λύση», με ομιλητές τους Σώτο Βοσκαρίδη, Ιωάννη Μάζη, Αχιλλέα Δημητριάδη, Στέλιο Πλάτη και Σίμο Αγγελίδη.

Στον χαιρετισμό του στο Συμπόσιο ο Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

  1. Ουδέποτε θα δεχτούμε λύση η οποία δεν θα επιτρέπει την επιστροφή όλων ανεξαίρετα των προσφύγων στα σπίτια τους. Στόχος μας πρέπει να είναι η επίτευξη μιας δίκαιης και λειτουργικής λύσης, η οποία θα θέτει τέρμα στην κατοχή των κυπριακών εδαφών από την Τουρκία.
  2. Οφείλουμε να συντηρούμε τη μνήμη και να καλλιεργούμε το αγωνιστικό φρόνημα. Η συνεχής επαγρύπνηση, η μελέτη των εξελίξεων, η αξιολόγηση της όλης πολιτικής κατάστασης αποτελούν γνώμονα λήψης ορθών αποφάσεων.
  3. Η θεματολογία του Συμποσίου  αποσκοπεί στο να γίνει κατανοητή η συνταγματική δομή ενός ανεξάρτητου δημοκρατικού κράτους, η οποία θα διασφαλίζει την ενότητα και την κυριαρχία του πάνω σε όλη την επικράτεια της νήσου και θα κατοχυρώνει όλα τα δικαιώματα όλων των πολιτών.
  4. Επιστροφή σημαίνει αποκατάσταση των Δήμων και των Κοινοτήτων, σημαίνει επαναλειτουργία σχολείων και εκκλησιών. Κάθε προσπάθεια επιβολής λύσης η οποία θα νομιμοποιεί τα κατοχικά δεδομένα και θα απεμπολεί τα Ανθρώπινα Δικαιώματά μας θα είναι άκυρη, διότι πρώτον, δεν θα την δεχτούμε και, δεύτερον διότι θα είναι αντίθετη με το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  5. Στόχος μας πρέπει να είναι η επίτευξη μιας δίκαιης και λειτουργικής λύσης, η οποία θα θέτει τέρμα στη μακρόχρονη και παράνομη κατοχή των κυπριακών εδαφών από την Τουρκία.
  6. Μια λύση, η οποία θα εδράζεται στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές της δημοκρατίας.
  7. Μια λύση, η οποία θα διασφαλίζει την ακεραιότητα του κράτους μας, τις βασικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών, εξυπηρετώντας το καλώς νοούμενο συμφέρον του κυπριακού λαού.
  8. Εστιάζοντας όμως και στο εσωτερικό του κράτους σημαντική προτεραιότητα αποτελεί παράλληλα και ο εκσυγχρονισμός των κρατικών μηχανισμών, καθώς και η εν γένει κοινωνική και πολιτειακή αναβάθμιση.
  9. Η εξυγίανση των θεσμών και η εξάλειψη οιωνδήποτε στοιχείων κακονομίας και διαφθοράς, είναι προϋποθέσεις απαραίτητες για τη δόμηση μιας ευνομούμενης και υγιούς κυπριακής κοινωνίας, η οποία θα δύναται να αποτελέσει ένα κράτος πρότυπο και ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου και ισοπολιτείας.
  10. Πρωτοβουλίες σαν και τη διοργάνωση του σημερινού συνεδρίου ενισχύουν τις γνώσεις και την άποψή μας αναφορικά με σημαντικά εθνικά ζητήματα και ειδικότερα για πτυχές που άπτονται της λύσης του Κυπριακού προβλήματος, όπως οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τα σημερινά δεδομένα, το περιουσιακό στη βάση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και, γενικότερα, αναφορικά με την οικονομική και νομική πτυχή της οποιασδήποτε προτεινόμενης λύσης».

Η Δήμαρχος Κερύνειας Δρ Ρίτα Κωμοδίκη Ελισσαίου στον δικό της χαιρετισμό, τον οποίο ανέγνωσε η αντιδήμαρχος κυρία Μαρία Κουρούγιαννη, ανέφερε ότι ο Δήμος Κερύνειας προγραμματίζει τη δημιουργία Γραφείου Ειρηνικής Επιστροφής με σκοπό τον ολοκληρωτικό, άμεσο, επιστημονικό σχεδιασμό και στη συνέχεια την ανάληψη δράσεων για την προετοιμασία της οριστικής και Ειρηνικής Επιστροφής, όποτε αυτή γίνει κατορθωτή στο μέλλον, με γνώμονα τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, σε άμεση συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο και σε αρμονία με τις αποφάσεις του.

Οι υψηλού επιστημονικού επιπέδου εμπεριστατωμένες εισηγήσεις από τους εκλεκτούς ομιλητές, οι οποίες περιείχαν πολλές πικρές αλήθειες και αποκαλυπτικές πληροφορίες, όσο και η πολύ ζωντανή συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης που ακολούθησε, κράτησαν σε συνεχή εγρήγορση, συγκίνηση και προβληματισμό όλους τους συνέδρους και έδωσαν την ευκαιρία για μια εποικοδομητική παράθεση απόψεων και ιδεών μέσα σε ένα δημοκρατικό κλίμα και πρωτοφανή προβληματισμό για το παρόν και το μέλλον των κατεχομένων περιοχών αλλά και προ πάντων το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας εν γένει.

Οι απόψεις, προτάσεις, προβληματισμοί, διαπιστώσεις, και εισηγήσεις που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια του Συμποσίου από τους ομιλητές και πολλούς συνέδρους, οι οποίες έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά με βιντεογράφηση, θα αξιολογηθούν το συντομότερο δυνατόν από το Δημοτικό Συμβούλιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στο άμεσο μέλλον ο Δήμος Κερύνειας, με βάση τα επίσημα συμπεράσματα του Συμποσίου και άλλες σχετικές μελέτες τις οποίες διεξάγει, θα προχωρήσει με πλήρη διαφάνεια σε συγκεκριμένες εισηγήσεις για πρακτικές δράσεις προς τους άλλους κατεχόμενους Δήμους και σε όλες τις κατεχόμενες Κοινότητες και στη συνέχεια προς την πολιτική ηγεσία, σχετικά με τον αταλάντευτο στόχο της Ειρηνικής Επιστροφής όλων των εκτοπισμένων στα σπίτια και τις περιουσίες τους.