Πορφύρης Οικονομίδης, του Ευσταθίου και της Αναστασίας. Πολίτης, 64 ετών, έγγαμος. Εθεάθη για τελευταία φορά στο 5 Μίλι στις 20 Ιουλίου 1974 και από τότε αγνοείται η τύχη του.