Παγόνα Οικονομίδου, του Γεώργιου και Πολυξένης Παυλίδη. Πολίτης 55 ετών, έγγαμη. Εθεάθη για τελευταία φορά στο 5 Μίλι στις 20 Ιουλίου 1974 και από τότε αγνοείται η τύχη της.