Ποιός είναι ο συντονιστή της τάξης σου για την Συνεστίαση Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Κερύνειας που διοργανώνει ο Δήμος Κερύνειας