Δελτίο τύπου Δήμου Κερύνειας

Ο Δήμος Κερύνειας συνεχίζει το έργο του κατά την περίοδο κρίσης του ΚοροναΪού

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κερύνειας συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 4 Μαϊου 2020 για να συζητήσει, κυρίως, την κατάσταση που προκύπτει από την πανδημία καθώς και τους τρόπους προσαρμογής των εργασιών του Δήμου στα νέα δεδομένα.

Η Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες για τις μεθόδους που πρέπει να υιοθετηθούν,  ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και την ανάγκη  περαιτέρω αξιοποίησης των ηλεκτρονικών μέσων που προσφέρονται σήμερα για απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του Δήμου. Έγινε επίσης αναφορά στην υποχρεωτική αναβολή εκδηλώσεων λόγω της πανδημίας και της αδυναμίας καθορισμού επικείμενων εκδηλώσεων, εν αναμονή των εξελίξεων της νόσου και των οδηγιών των κυβερνητικών διαταγμάτων σε σχέση με την οργάνωση εκδηλώσεων και τον αριθμό ατόμων που θα μπορούν να παρευρεθούν σε αυτές. Τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό και τους τρόπους κατανομής των αδαπάνητων, λόγω της κατάστασης, των κονδυλίων της χορηγίας του Κράτους προς το Δήμο.

Ο Δήμoς Κερύνειας με την ευκαιρία αυτή στέλνει στους Δημότες του και προς όλες τις κατευθύνσεις αγωνιστικό μήνυμα και διαβεβαιώνει ότι, παρ’ όλες τις δυσκολίες και όλες τις αντιξοότητες δε ξεχνά, αγωνίζεται και θα συνεχίσει να αγωνίζεται μέχρι τη τελική δικαίωση και την επιστροφή όλων των Κερυνειωτών πίσω στη γη των προγόνων των, την πατρώα γη, τη γη που ανήκει μόνο σε μας και τα παιδιά μας.

Ο στόχος μας παραμένει αναλλοίωτος, δε χαρίζουμε και δε ξεπουλούμε Πατρίδες, δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των ξένων, δεν απογοητευόμαστε από τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, δε ξεχνούμε.