ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΜΟΝ» 2020-2021

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 θα χορηγηθούν δυο υποτροφίες διάρκειας 3-5 χρόνων, ανάλογα με τα έτη φοίτησης, ύψους 1,000 ευρώ η κάθε μια.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε αποφοίτους «Ελληνορθόδοξων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης», των οποίων ο ένας ή και οι δύο γονείς κατάγονται από την πόλη της Κερύνειας.

Οι απόφοιτοι της Σχολικής Χρονιάς 2020 – 2021, οι οποίοι πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια,  μπορούν να προστρέξουν  στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερύνειας www.kyreniamunicipality.com, όπου έχει αναρτηθεί η αίτηση με λεπτομέρειες για τα κριτήρια επιλογής και οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης για εξασφάλιση υποτροφίας.

Παρακαλούνται, στη συνέχεια, είτε να αποστείλουν ταχυδρομικά στη Σχολική Εφορεία Κερύνειας, φ/δι Δημαρχείου Κερύνειας,  διεύθυνση Λεωφ. Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία, είτε να παραδώσουν προσωπικά, την αίτηση στο Δημαρχείο Κερύνειας,  το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου  2021.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλ. 99544167 και  99432937. Η Σχολική Εφορεία επιφυλάσσει το δικαίωμά της να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τους αιτητές.

Με τη βεβαιότητα  ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στην παράκλησή μας.

Με εκτίμηση,
Γεωργία Χαραλαμπίδου
Αντιπρόεδρος Σχολικής Εφορείας Κερύνειας