Αντρέας Λιβέρδος, του Κυριάκου Λιβέρδου και της Αγγελικής Σιακαλλή από την Κλεπίνη. Κληρωτός λοχίας στο 236 Τάγμα Πεζικού, άγαμος. Υποψήφιος της ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών. Γεννήθηκε στην Κλεπίνη στις 9 Σεπτεμβρίου 1945. Φονεύθηκε από τους Τούρκους στα φυλάκια αντιπαράθεσης στο θύλακα της Λεύκας στις 15 Μαρτίου 1965. Η πόλη τον τίμησε δίνοντας το όνομα του στο δρόμο που χώριζε το Δημοτικό Σχολείο από το Ελληνικό Γυμνάσιο Κερύνειας. Εις μνήμη του ονομάστηκε και το στρατόπεδο της 33ης Μοίρας Καταδρομών στο Πέλλαπαϊς.