ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ “ΤΣΙΜΟΝ” 2018-2019

Με απόφαση της Σχολικής Εφορείας Κερύνειας, παρατείνεται μέχρι τις 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 η υποβολή αίτησης για υποτροφία του κληροδοτήματος Γ. Τσίμον.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε αποφοίτους «Ελληνορθόδοξων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης», των οποίων ο ένας ή και οι δύο γονείς κατάγονται από την πόλη της Κερύνειας.

Οι απόφοιτοι της Σχολικής Χρονιάς 2017-2018 και οι άρρενες απόφοιτοι  του 2016-2017,  οι οποίοι πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια,  μπορούν να προστρέξουν  στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερύνειας, www.kyreniamunicipality.com, όπου αναρτήθηκε η αίτηση (με τις οδηγίες της), για εξασφάλιση υποτροφίας. Παρακαλούνται, στη συνέχεια, είτε να αποστείλουν ταχυδρομικά στη Σχολική Εφορεία Κερύνειας, φ/δι Δημαρχείου Κερύνειας,  διεύθυνση Λεωφ. Μάρκου Δράκου 8, 1102 Λευκωσία, είτε να παραδώσουν προσωπικά, την αίτηση στο Δημαρχείο Κερύνειας,  το αργότερο μέχρι  14 Ιουνίου  2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στα τηλ. 99592738, 99544167,  99432937. Η Σχολική Εφορεία επιφυλάσσει το δικαίωμά της να ζητήσει παραπέρα διευκρινίσεις για τους αιτητές.».

Με τη βεβαιότητα  ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στην παράκλησή μας, σας ευχαριστούμε θερμά.

 

Δρ Γιαννάκης Κουμίδης

Πρόεδρος Σχολικής Εφορείας Κερύνειας