ΝΕΩΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΜΟΝ» ΓΙΑ ΤΟ 2017-2018

 ΝΕΩΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΜΟΝ» ΓΙΑ ΤΟ 2017-2018

Αγαπητοί Κερυνειώτισσες/Κερυνειώτες,

Η σχολική εφορεία Κερύνειας, για να δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους Κερυνειώτες να μπορέσουν έγκαιρα να συμπληρώσουν την αίτηση για μια από τις τρεις υποτροφίες που θα δοθούν φέτος, αποφάσισε να παρατείνει το χρονικό όριο υποβολής της αίτησης, μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2018.

Θυμίζω τις βασικές προποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι αιτούμενοι:

  1. Οι υποψήφιοι να είναι απόφοιτοι «Ελληνορθόδοξων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης», των οποίων ο ένας ή και οι δύο γονείς να κατάγονται από την πόλη της Κερύνειας.
  2. Οι υποψήφιοι να είναι απόφοιτοι του 2017. Δικαιούνται να υποβάλουν και απόφοιτοι του 2016, που είναι άρρενες, τέλειωσαν το στρατιωτικό τους και βρίσκονται ήδη στο πρώτο έτος σπουδών τους και δεν υπέβαλαν ακόμα αίτηση.
  3. Προτεραιότητα θα δίδεται στους άριστους μαθητές, ανεξαρτήτως οικονομικών δυνατοτήτων καθώς και σε μαθητές με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες των ιδίων ή των γονέων / κηδεμόνων τους, ανεξάρτητα από το βαθμό απολυτηρίου.

Για το Ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 θα χορηγηθούν τρεις υποτροφίες διάρκειας 3-5 χρόνων, ανάλογα με τα έτη φοίτησης, ύψους 1,000 ευρώ η κάθε μια, σε απόφοιτους που έχουν εξασφαλίσει θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Οι πιο πάνω απόφοιτοι, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια,  μπορούν να προστρέξουν  στην ίδια ιστοσελίδα του Δήμου Κερύνειας, www.kyreniamunicipality.com, όπου έχει αναρτηθεί  το έντυπο  αίτησης (με τις οδηγίες της), για εξασφάλιση υποτροφίας.  Οι απόφοιτοι μπορούν να αποταθούν προσωπικά και στο ίδιο το Δημαρχείο Κερύνειας για το σχετικό έντυπο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στους κ. Γιαννάκη Κουμίδη, τηλ. 99592738, κ. Γεωργία Χαραλαμπίδου, τηλ. 99544167, και κ. Κώστα Λοΐζου, τηλ. 99432937.

Είμαι βέβαιος  ότι με την παράταση που δόθηκε θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε καλύτερα στην ευκαιρία αυτή, που παρέχεται από το κληροδότημα Γ. Τσίμον, το οποίο διαχειριζόμαστε, με σκοπό να βοηθήσει Κερυνειώτες/νειώτισσες απόφοιτους που ξεκινούν τις ακαδημαϊκές τους  σπουδές.

Με εκτίμηση,

Δρ Γιαννάκης Κουμίδης

Πρόεδρος Σχολικής Εφορείας Κερύνειας