ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΜΟΝ» ΓΙΑ ΤΟ 2017-2018

Αγαπητοί Κερυνειώτισσες/Κερυνειώτες,

Φέτος είναι η 4η χρονιά που προκηρύσσουμε τις υποτροφίες του κληροδοτήματος Γ. Τσίμον. Αν έχετε παιδιά, εγγόνια ή συγγενείς που πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια, μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

  1. Οι υποψήφιοι να είναι απόφοιτοι «Ελληνορθόδοξων Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης», των οποίων ο ένας ή και οι δύο γονείς να κατάγονται από την πόλη της Κερύνειας.
  2. Οι υποψήφιοι να είναι απόφοιτοι του 2017. Δικαιούνται να υποβάλουν και απόφοιτοι του 2016, που είναι άρρενες, τέλειωσαν το στρατιωτικό τους και βρίσκονται ήδη στο πρώτο έτος σπουδών τους και δεν υπέβαλαν ακόμα αίτηση.
  3. Προτεραιότητα θα δίδεται στους άριστους μαθητές, ανεξαρτήτως οικονομικών δυνατοτήτων καθώς και σε μαθητές με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες των ιδίων ή των γονέων / κηδεμόνων τους, ανεξάρτητα από το βαθμό απολυτηρίου.
  4. Για το Ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 θα χορηγηθούν τρεις υποτροφίες διάρκειας 3-5 χρόνων, ανάλογα με τα έτη φοίτησης, ύψους 1,000 ευρώ η κάθε μια, σε απόφοιτους που έχουν εξασφαλίσει θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
  5. Οι πιο πάνω απόφοιτοι, οι οποίοι πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια, μπορούν να προστρέξουν  στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερύνειας, www.kyreniamunicipality.com, όπου θα αναρτηθεί γύρω στα μέσα Απριλίου 2018, το έντυπο  αίτησης (με τις οδηγίες της), για εξασφάλιση υποτροφίας.  Οι απόφοιτοι μπορούν να αποταθούν προσωπικά και στο ίδιο το Δημαρχείο Κερύνειας για το σχετικό έντυπο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στους κ. Γιαννάκη Κουμίδη, τηλ. 99592738, κ. Γεωργία Χαραλαμπίδου, τηλ. 99544167, και κ. Κώστα Λοΐζου, τηλ. 99432937.

Είμαι βέβαιος  ότι θα μπορέσετε να ανταποκριθείτε στην ευκαιρία αυτή, που παρέχεται από το κληροδότημα Γ. Τσίμον, το οποίο διαχειριζόμαστε, με σκοπό να βοηθήσει Κερυνειώτες/νειώτισσες απόφοιτους που ξεκινούν τις ακαδημαϊκές τους  σπουδές.

Με εκτίμηση,

Δρ Γιαννάκης Κουμίδης
Πρόεδρος Σχολικής Εφορείας Κερύνειας