Ανακοίνωση για τους υπότροφους του 2016-2017, του προγράμματος «Γεώργιου Τσίμον» της Εχολικής Εφορείας Κερύνειας

Η Σχολική Εφορεία Κερύνειας πληροφορεί τους δημότες της Κερύνειας, ιδιαίτερα εκείνους που έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας, ότι το πρόγραμμα υποτροφιών «Γεωργίου Τσίμον», για προπτυχιακές σπουδές, συνεχίζει να στηρίζει τους εκάστοτε απόφοιτους Κερυνειώτες που ξεκινούν τις σπουδές τους. Το πρόγραμμα κλείνει τον τρίτο χρόνο λειτουργίας του και πρόσφατα, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, επιλέγηκαν τρεις που πληρούσαν […]

Υποτροφίες, Οικονομική Στήριξη και Βοηθήματα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Το πανεπιστήμιο Φρειδερίκου παρέχει υποτροφίες σε όλους τους κλάδους σπουδών του για απόφοιτους που ξεκινούν φέτος τις σπουδές τους. Στα κριτήρια περιλαμβάνονται η σχολική επίδοση και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του αιτητή. Παρακαλούνται όλοι οι Κερυνειώτες που έχουν παιδιά που πρόκειται να σπουδάσουν και επιλέγουν το πανεπιστήμιο Φρειδερίκου, να κάνουν αίτηση τώρα. Δρ Γιαννάκης Κουμίδης, για […]

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ: ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΜΟΝ» 2016-2017

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΜΟΝ

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΜΟΝ» ΓΙΑ ΤΟ 2016-2017

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΜΟΝ Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΜΟΝ» ΓΙΑ ΤΟ 2016-2017